Afvalbeleid

Samen met de andere Limburge steden en gemeenten is Peer aangesloten bij de afvalintercommunale Limburg.net. Tesamen met hen wordt er gezocht naar de meeste aangewezen verwerkingsmodaliteiten.


In Peer werd in het verleden de kosten voor de afvalophaling en verwerking uit de algemene middelen betaald. Vanaf 2014 stuurt Limburg.net de afvalrekening niet meer via de gemeente, maar rechtstreeks naar de burger. 


Voor vragen over de afvalverwerking en de afvalfactuur, kan je terecht bij Limburg.net op het gratis nummer 0800/90 720 of kijk bij de 'veelgestelde vragen' op Limburg.net

 

 

De stad blijft echter verantwoordelijk voor de hoeveelheid huishoudelijk afval die jaarlijks ingezameld wordt op haar grondgebied. Vandaar dat wij zelf inspanningen leveren om de hoeveelheid afval te voorkomen waar mogelijk.

 

In eerste instantie trachten wij zo veel als mogelijk afvalstoffen te voorkomen door preventie en hergebruik bv. voorkom eenmalige verpakkingsmaterialen, kleef een sticker geen reclame, gebruik een brooddoos … mocht dit niet haalbaar zijn dan geven we de voorkeur aan recyclage, vervolgens pas aan verbranden en storten. Zo zijn het ook de echte vervuilers die binnen onze afvalstrategie dienen te betalen.

 

 1. Afvalkalender
 2. Selectieve huis-aan-huisinzameling
 3. Huisvuilzakken
 4. Wijkcontainers
 5. Enkele veelgestelde vragen
 6. Demonstratieplaats voor thuiscomposteren en milieuvriendelijk tuinieren
 7. Peer Proper

Afvalkalender

Hierin vind je alle informatie over het afvalbeleid van onze stad. Ben je jouw exemplaar kwijt laat het ons dan weten, we sturen er jullie graag eentje op.

 

Een digitale versie kan je steeds bekijken via Limburg.net/Afvalkalender of downloaden van onze website 

 

Heb je vragen over het hoe sorteren surf dan verder naar "sorteren en recycleren" of wil je weten wanneer de huis-aan-huisophalingen plaatsvinden surf dan door naar de ophaalkalender.

Selectieve huis-aan-huisinzameling

Maak hier optimaal gebruik van, indien dit niet mogelijk maak je vervolgens gebruik van de wijkcontainers om vervolgens pas gebruik te maken van het recyclagepark.

 

Volgende afvalstoffen worden huis-aan-huis ingezameld:

 • Huisvuil
 • Grof vuil
 • PMD
 • Groenafval
 • Papier en karton
 • Metalen (op afroep meer info Tel. 0800 21 003)
 • Ophaaldata: raadpleeg de afvalkalender op www.limburg.net

Huisvuilzakken

Vanaf 2016 zijn er geen bedelingsdagen van de huisvuilzakken meer. Je haalt je tegoed huisvuilzakken af bij een handelzaak in de buurt.

 

Elk gezin dat op 1 januari gedomicilieerd is in onze stad, ontvangt een tegoed huisvuilzakken als volgt: 

 

*LET WEL: De kosten worden doorgerekend in de afvalfactuur die Limburg.net later op het jaar naar elk gezin opstuurt. Voorheen zaten deze kosten vervat in de huisvuilbelasting van de gemeente, die sinds 2014 afgeschaft is.

 

Een gezin van 1 persoon:
3 rollen kleine bordeaux huisvuilzakken (= 30 zakken van 22 liter)

Een gezin van 2 personen:

1 rol grote bordeaux huisvuilzakken en 2 rollen kleine bordeaux huisvuilzakken (= 10 zakken van 44 liter en 20 zakken van 22 liter)

 

Een gezin van 3 personen:

2 rollen grote bordeaux huisvuilzakken en 1 rol kleine bordeaux huisvuilzakken (= 20 zakken van 44 liter en 10 zakken van 22 liter)

 

Een gezin van 4 personen en meer:

3 rollen grote bordeaux huisvuilzakken (30 zakken van 44 liter)

 

Voor kinderen jonger dan 3 jaar ontvangt men gratis nog 1 rol kleine huisvuilzakken extra.

 

Als je na 1 januari als inwoner van Peer ingeschreven werd, geldt deze regeling niet. In dat geval heb je de huisvuilzakken voor dat jaar meegekregen bij je aangifte van adreswijziging of in je vorige gemeente/stad.

 

Nieuwe inwoners waar de bordeaux zak niet geldt, hebben eveneens recht op een bepaald tegoed.

 

 

Haal je tegoed huisvuilzakken vanaf 9 februari 2016 af bij: 

Klik op de naam voor de (online beschikbare) openingsuren.


Grote-Brogel & Erpekom:

Kleine-Brogel:


Linde & Wauberg:

Peer-centrum:

Wijchmaal:

Naast in deze 10 zaken, kan je voor de aankoop van extra huisvuilzakken ook terecht in een andere winkels. Huisvuilzakken verenigingen, geboortebon,... via Onthaal 't Poorthuis

Een aantal uitzonderingen moeten voor extra vuilzakken wel nog aan het Onthaal in 't Poorthuis zijn.

 

Het gaat hier niet om tegoeden waar men recht op heeft door het betalen van de Afvalfactuur aan Limburg.net, maar om vuilzakken die het Stadsbestuur gratis voorziet voor een aantal doelgroepen:

 • Verenigingen                  (afhalen met Gemeentekaart - 1 rol/jaarbasis)
 • Pasgeborenen                 (afhalen met Geboortebon - 1 rol)
 • Medische oorzaak            (afhalen met doktersbewijs - max. 4 rollen/jaarbasis) 
 • ...


Wijkcontainers

 • Glascontainers
  Op diverse plaatsen verspreid over het gehele grondgebied vind je glascontainers voor het deponeren van hol verpakkingsglas. Verwijder deksels en laat lege recipiënten zoals dozen en zakjes zeker niet achter!
 • Kledingcontainers
  In ieder kerkdorp bevindt zich minstens 1 kledingcontainer. Stop oude kleding eerst in een zak alvorens hem in de container te deponeren. Zet geen zakken naast de containers.

Enkele veelgestelde vragen

 • Hoe bekom ik mijn gemeentekaart ?
  - Vereniging, bedrijf, school, of andere: Hiervoor dient u een aanvraag in te dienen bij de dienst Onthaal 

 • Wat als mijn gratis quotum op is ?
  U dient als inwoner minimum 10 euro, als niet-inwoner minimum 25 euro te storten op rekeningnummer: (IBAN) BE43 0961 7291 0201  -  BIC begunstigde GKCC BE BB.
  Vanaf 2015 wijzigt deze regeling, omdat Limburg.net het beheer van het recyclagepark dan volledig overneemt.

 • Wat als ik mijn gemeentekaart kwijt ben ?
  Tel. 011 61 07 00 is het nummer dat u belt wanneer uw kaart zoek of stuk is. Een nieuwe kaart kost 10 euro. U ontvangt ze automatisch per post zodra u heeft betaald op rekeningnummer (IBAN) BE19 0910 1717 7012, BIC begunstigde: GKCC BE BB met vermelding "aanvraag gemeentekaart".
  Als u ergens een gemeentekaart vindt, meld dat dan via hetzelfde nummer. Wij zorgen voor de rest.

 • Hoe wordt de afvalfactuur van Limburg.net berekend?
  Vanaf 2014 zorgt Limburg.net ook voor het rechtstreeks afrekenen van de afvalfactuur met de burger. Voor vragen hierover neemt u contact op met Limburg.net op het gratis nummer 0800/90 720 of bekijk de 'veelgestelde vragen' op de website Limburg.net.

Demonstratieplaats voor thuiscomposteren en milieuvriendelijk tuinieren

In juni 2005 opende het stadsbestuur deze stedelijke demonstratieplaats ism de compostmeesters.

 

Wil je zelf aan de slag gaan om je keuken en tuinafval te composteren, je tuin een nieuwe look te geven of een milieuvriendelijk en arbeidsarme tuin te creëren kom dan zeker een kijkje nemen.

 

Ligging: Industrieweg 8 – naast het recyclagepark

Openingsuren: Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur (behalve maandag), op zaterdag van 9 tot 17 uur. Tijdens de maanden april tot en met september vind je er elke 1ste  en 3de  zaterdag (van 10 tot 12 uur) van de maand een compostmeester die je met raad en daad bijstaat.

Peer Proper

Op een zaterdag in maart organiseert het stadsbestuur ism met MINA-raad een grootschalige slingervuilinzamelactie. We doen een oproep naar alle inwoners, al dan niet aangesloten bij een erkende adviesraad om deel te nemen aan deze actie.

 

Als je meewerkt met jouw vereniging kan je hiervoor een kilometervergoeding van 20 tot 40 euro per kilometer (afhankelijk van de bevuilingsgraad van de wegen).

 

Geïnteresseerden kunnen zich nu reeds melden bij de dienst Wonen en Milieu. Als afsluiting van deze voormiddag komen we samen aan de kringwinkel onder het genot van een heerlijke tas soep.

Stad PEER - Created by Tobania