Adreswijziging

Omschrijving

Stap 1: Aangifte

De aangifte moet gebeuren in het gemeentehuis, binnen de 8 dagen nadat u effectief verhuisd bent. De aangifte kan enkel gebeuren door een meerderjarig gezinslid. Een adreswijziging kan je telefonisch (Tel. 011 61 07 00), per fax (011 61 07 06) of via onderstaand invulformulier.

 

Stap 2: Inschrijving

Binnen de 8 dagen na de aangifte controleert de wijkagent of u werkelijk woont op het nieuwe adres. Na controle wordt u op het nieuwe adres ingeschreven. De officiële inschrijvingsdatum is de datum van aangifte van de adreswijziging.

 

Stap 3: Aanpassen van de nodige documenten

Na de controle van de wijkagent ontvangt u van hem/haar een "formulier van inschrjiving". Met dit fomulier komt u naar de dienst Burgerzaken, waar we uw inschrjiving verder afhandelen. Vergeet zeker de identiteitskaart van alle betrokken gezinsleden niet met hun respectievelijke PIN-code.


FormulierContact

 • Burgerzaken
  't Poorthuis, Zuidervest 2a
  3990 Peer
  Tel. 011 61 07 00
  Fax 011 61 07 06
  Email: burgerzaken@peer.be
  Contactpersonen:
  Eric Verheyen
  Annette Bancken
  Hilde Casteele
  Gertie Geuns
  Sonja Gerits

Stad PEER - Created by Tobania