12-04-2019 - Wittesteenstraat 47, verkavelen van een perceel in 4 loten voor open bebouwing wat betreft de stedenbouwkundige handelingen