GAS-reglement

De Gemeentelijke Administratieve Sancties (kortweg GAS) kan je best beschouwen als een set van basisafspraken waarmee we een prettige leefomgeving willen verzekeren. Elke Perenaar moet zich ervan bewust zijn dat bepaalde handelingen storend kunnen zijn voor andere mensen in de omgeving en zo voor overlast zorgen.

Wanneer deze basisafspraken niet nageleefd worden, zullen de lokale politie en de gemachtigd ambtenaren in de eerste plaats preventief en sensibiliserend optreden. Indien preventief optreden uiteindelijk niet het gewenste resultaat biedt, kan er geverbaliseerd worden.

Voor wie?

 • Je kan een GAS-boete krijgen vanaf 16 jaar.
 • Het luik 'ouderlijke betrokkenheid' (waarbij ouders hun kind zelf een straf kunnen geven) wordt niet ingevoerd in Peer.

Kostprijs

Als je je niet aan de afspraken houdt, riskeer je een boete. De focus ligt op bemiddeling en alternatieve sancties.

Een boete kan gaan tot maximaal 350 euro voor volwassenen en 175 euro voor minderjarigen. 

Reglement

Bekijk hier het GAS-reglement van Stad Peer:

Horeca- en nachtvergunning

 • Horecavergunning
  Elke uitbater van een eet- of drankgelegenheid, ongeacht of er alcoholische dranken geschonken worden, dient voorafgaand aan de opening van de zaak over een horecavergunning te beschikken. Zonder horecavergunning kan de horecazaak niet geopend worden.

  De richtlijnen voor een horecavergunning maken deel uit van de GAS Codex politieverordeningen. 

 • Nachtvergunning
  Als uitbater van een café, hotel of dancing heb je een nachtvergunning nodig als je langer openblijft dan het verplichte sluitingsuur (2 uur).

  De richtlijnen voor een nachtvergunning maken deel uit van de GAS Codex politieverordeningen. 

Aanvraagformulieren horeca- en nachtvergunning vind je bij downloads, onderaan deze pagina.