Provincie verstrengt captatieverbod

Gepubliceerd op: donderdag 25 juli 2019
De gouverneur van Limburg heeft een verbod op captatie van water op alle onbevaarbare waterlopen uitgevaardigd.

Op basis van het advies van de Vlaamse Droogtecommissie en in verdere afstemming met de experten in het Limburgs droogte-overleg heeft de gouverneur besloten om vanaf 25/07/2019 het captatieverbod in onze provincie nog verder uit te breiden.

Het is verboden water te capteren uit ALLE ONbevaarbare waterlopen, uitgezonderd (dus waar het wel mag):

- uit de onbevaarbare waterlopen in:

  • de Gete in Herk-de-Stad en Halen;
  • de Demer tussen de Lummense Kiezel in Hasselt en de provinciegrens in Halen;
  • de Berwijn in Voeren.

Beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en voor de aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen is wel nog toegestaan.