Aanleg fietspaden langs N73 van start op 3 oktober

Gepubliceerd op: vrijdag 16 september 2022
Stad Peer en de gemeenten Oudsbergen en Bocholt leggen vrijliggende fietspaden aan langs de Baan naar Bree – Grote Baan (N73), tussen de rotondes aan de industriezones Laarderheide en Peerderbaan. De voorbereidende werken zijn afgelopen. Vanaf 3 oktober worden de fietspaden en wegen heraangelegd.

Het project is een samenwerking tussen de drie lokale besturen, Fluvius en het Agentschap Wegen en Verkeer als wegbeheerder en subsidiërende overheid. Vanaf 3 oktober 2022 tot eind april 2023 worden de nieuwe fietspaden aangelegd en zal men de rijweg asfalteren. Tijdens die periode kan je de werken enkel van Bree naar Peer voorbijrijden. Van Peer naar Bree volg je een omleiding via Meeuwen.

Vrijliggende fietspaden met groenstrook 

Speerpunt van de wegvernieuwing zijn de nieuwe fietspaden: over het volledige traject komen er vrijliggende enkelrichtingsfietspaden in asfalt, aan weerskanten van de rijweg. Het fietspad zal op zo’n 3 à 4 meter van de rijweg liggen. Tussen de rijweg en het fietspad komt een groenstrook. 

De aanleg van deze fietspaden kadert in de noodzakelijke investering in de verdere uitbouw van het bovenlokaal functionele fietsnetwerk. De N73 speelt hierin immers een zeer belangrijke rol. 

Deze uitbreiding van de fietsinfrastructuur past ook in de ambitie om de komende twaalf jaren 50 km aan nieuwe fietspaden in Peer aan te leggen. Dit ontbrekend deel op Peers grondgebied van 1,1 km is alvast een belangrijke stap in die richting. Fietsers kunnen zo in de toekomst comfortabel en veilig de aansluiting maken naar de fietsknooppunten en het nabijgelegen Center Parcs. 

Werken in fases

De werken worden uitgevoerd in verschillende fasen. Zo willen we de hinder voor de omwoners zo beperkt mogelijk houden. 

Fase 1: Rotonde Erperheidestraat tot Heikantstraat & Bessenstraat

A. Noordkant van de N73 + riolering in de Reppelerweg & Weverstraat

B. Zuidkant van de N73

Fase 2: Heikantstraat & Bessenstraat tot rotonde Peerderbaan

A. Noordkant van de N73 + riolering in de Bessenstraat

B. Zuidkant van de N73

Het plan vind je onderaan deze pagina.

Minderhinder maatregelen

Autoverkeer

 • Er geldt enkelrichtingsverkeer van Bree naar Peer langs de werken.
  • Tweerichtingsverkeer is mogelijk in de zone waar er niet gewerkt wordt.
  • De werfzone oversteken en plaatselijk verkeer blijven mogelijk.
  • Handelaars blijven bereikbaar.
 • Omleiding van Peer naar Bree
  • via Deusterstraat, Peerderbaan, Weg op Bree, Soetebeek en Meeuwerkiezel.
 • Industriezone Laarderheide en vakantiepark Erperheide blijven bereikbaar.

De Lijn

 • De halte Grote Baan wordt niet bediend van 3 oktober tot eind december.
 • De haltes Heikantstraat en Reppel Fabriek worden niet bediend van begin december tot eind april.
 • De bussen rijden ook in enkelrichting van Bree naar Peer. In de andere richting volgen ze een omleiding.
 • Meer info op www.delijn.be

Fietsers

Voor fietsers is er lokaal een omleiding voorzien via Ellikom-centrum.

Een vraag over de omleidingen of bereikbaarheid? Contacteer de omgevingsmanager via bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be