Aanleg vrijliggende fietspaden langs N73 van start

Gepubliceerd op: vrijdag 10 september 2021
Stad Peer en de gemeenten Oudsbergen en Bocholt zullen vrijliggende fietspaden aanleggen langs de Baan naar Bree – Grote Baan (N73), tussen de rotondes aan de industriezones Laarderheide en Peerderbaan. Op die manier vervolledigen ze de missende link in de fietspaden tussen Peer en Bree.

Het project is een samenwerking tussen de drie lokale besturen, Fluvius en het Agentschap Wegen en Verkeer als wegbeheerder en subsidiërende overheid. De voorbereidende werken starten op maandag 13 september. Tot in het voorjaar van 2022 geldt er op de N73 ter hoogte van de werfzone beurtelings verkeer met lichten. 

Vrijliggende fietspaden met groenstrook 

Speerpunt van de wegvernieuwing zijn de nieuwe fietspaden: over het volledige traject komen er vrijliggende enkelrichtingsfietspaden in asfalt, aan weerskanten van de rijweg. Het fietspad zal op zo’n 3 à 4 meter van de rijweg liggen. Tussen de rijweg en het fietspad komt een groenstrook. 

De aanleg van deze fietspaden kadert in de noodzakelijke investering in de verdere uitbouw van het bovenlokaal functionele fietsnetwerk. De N73 speelt hierin immers een zeer belangrijke rol. 

Deze uitbreiding van de fietsinfrastructuur past ook in de ambitie om de komende twaalf jaren 50 km aan nieuwe fietspaden in Peer aan te leggen. Dit ontbrekend deel op Peers grondgebied van 1,1 km is alvast een belangrijke, eerste stap in die richting. Fietsers kunnen zo in de toekomst comfortabel en veilig de aansluiting maken naar de fietsknooppunten en het nabijgelegen Center Parcs. 

Grote baan twee weekends onderbroken 

Vanaf maandag 13 september zal de aannemer de bomen langs de N73 rooien om plaats te maken voor de fietspaden. Tijdens de weekends van 18-19 en 25-26 september wordt de Grote baan daarvoor onderbroken voor alle verkeer, tussen de rotondes aan de industriezones Laarderheide en Peerderbaan. Er geldt een omleiding via Meeuwen voor verkeer tussen Peer en Bree. 

Beurtelings verkeer tot voorjaar 2022 

Tot aan het voorjaar van 2022 blijft de verkeershinder beperkt tot beurtelings verkeer met lichtenregeling. Bij de start van de hoofdwerken nadien wordt er een deel van de weg afgesloten en geldt er eenrichtingsverkeer van Bree naar Peer. Verkeer in de andere richting moet dan een omleiding volgen.