Aanvraag gemeentelijke machtiging voor praalwagens

De omzendbrief dd. 10 november 2022 voorziet dat carnavalsverenigingen enkel een machtiging moeten aanvragen in de stad/gemeente waar hun praalwagen gestationeerd is.

Staat je praalwagen in Peer, dan vraag je enkel bij Stad Peer machtiging aan.

Als je praalwagen of praalaanhangwagen dus in Peer gestationeerd is, moet je enkel bij Stad Peer een machtiging aanvragen. Dus niet meer zoals in het verleden bij elke gemeente waar je deelneemt aan een carnavalsstoet of over het grondgebied rijdt om aan de stoet deel te nemen. 

Hoe aanvragen?

Je kan deze gemeentelijke machtiging praalwagens online aanvragen via de knop rechts.

Nadat je aanvraag afgehandeld is, brengen we je via e-mail op de hoogte. 

Voorwaarden

  • De bepalingen van het Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 betreffende technisch vereisten en de omzendbrief MOW/2022/001 van 10 november 2022 betreffende de gemeentelijke machtiging moeten worden nageleefd.
  • Deze gemeentelijke machtiging heeft een geldigheid van maximum 6 maanden en vervalt van rechtswege als er wijzigingen worden aangebracht aan het voertuig die invloed kunnen hebben op de technische voorschriften die erop van toepassing zijn.
  • De organisator van de verplaatsing of de bestuurder van de praalwagen moet ervoor zorgden dat de voorschriften van de reglementering worden nageleefd. De gemeentelijke machtiging ontslaat de organisator van de verplaatsing of de bestuurder van de praalwagen niet van de verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgsmaatregelen inzake veiligheid te treffen. Het wordt onder meer aangeraden om het traject van de verplaatsing grondig te verkennen om na te gaan of het vervoer met de praalwagen of praalaanhangwagen mogelijk is.
  • De organisator van de verplaatsing of de bestuurder van de praalwagen brengt de gemeente die de machtiging heeft uitgereikt, minstens tien werkdagen voorafgaandelijk aan het gebruik van de praalwagen of praalaanhangwagen op de hoogte van de voorgenomen verplaatsing.
  • Voor het uitzonderlijk vervoer met praalwagens of praalaanhangwagens over trajecten waarvan de eindbestemming zich buiten een straal van 25 kilometer van de gemeente die de machtiging heeft uitgereikt ligt, voegt de organisator van de verplaatsing of de bestuurder van de praalwagen het traject dat zal worden gevolgd om de proefrit uit te voeren of de bestemming te bereiken en terug te keren, toe aan de melding bij de gemeente. Die aanmelding moet uiterlijk tien werkdagen voorafgaandelijk aan het gebruik van de praalwagen of praalaanhangwagen.