Rust door expressie

Mensen die geconfronteerd worden met een chronische ziekte, ervaren een heel scala aan gevoelens. Het is niet altijd evident om deze gevoelens te (h)erkennen, laat staan ze te benoemen.

Door het beeldend werken kunnen gevoelens tot uiting komen die anders niet aan de oppervlakte komen. Mensen kunnen op deze manier stappen zetten in hun verwerkingsproces.?

Dit kan op verschillende manieren, bv. Zentangle, dot-painting, ...

We kunnen je dit gratis aanbieden, dankzij de steun van Stichting tegen Kanker en Levensloop Maaseik.

Bron: UiTinVlaanderen.be

Praktische info

Wanneer

Waar

Inloophuis De Kolibrie

Tickets

Bel naar 011 61 03 05
  • rde (renilda swiggers) ©renilda swiggers
  • rde2 (Renilda Swiggers) ©Renilda Swiggers

Zelf een activiteit toevoegen?

Dat kan via www.uitdatabank.be. In het Stadsmagazine publiceren we tweemaandelijks een overzicht. Als je wilt dat je activiteiten in deze evenementenkalender verschijnen, is het nodig dat je ze ten laatste anderhalve maand voor de maand van uitgave doorgeeft.

Bijvoorbeeld: Je wilt dat je activiteit verschijnt in de editie van het Stadsmagazine van oktober-november. De uiterste inleverdatum hiervoor is 15 augustus.

Opgelet: bij evenementen in het begin van de maand, geef je je activiteit best 3 maanden vooraf door, want het Stadsmagazine verschijnt niet steeds de 1ste van de maand.