Bij OKRA op de koffie met taart

"Bij OKRA op de koffie met taart" is een jaarlijks hoogtepunt voor de mensen van Grote-Brogel en Peer. De afgelopen 5 jaren kon OKRA zo'n 400 bezoekers welkom heten. Er wordt geen inkom gevraagd, enkel 5 euro voor 3 consumpties (voorverkoop) of 1,80 euro per consumptie aan de kassa.

Praktische info

Wanneer

Zelf een activiteit toevoegen?

Dat kan via www.uitdatabank.be. In het Stadsmagazine publiceren we tweemaandelijks een overzicht. Als je wilt dat je activiteiten in deze evenementenkalender verschijnen, is het nodig dat je ze ten laatste anderhalve maand voor de maand van uitgave doorgeeft.

Bijvoorbeeld: Je wilt dat je activiteit verschijnt in de editie van het Stadsmagazine van oktober-november. De uiterste inleverdatum hiervoor is 15 augustus.

Opgelet: bij evenementen in het begin van de maand, geef je je activiteit best 3 maanden vooraf door, want het Stadsmagazine verschijnt niet steeds de 1ste van de maand.