Lezing: Het ABC van het Jansenisme

Mochten katholieken in de Lage Landen in de brede 17de eeuw Bijbels in hun eigen taal lezen en raadplegen of moest dat in de Bijbelse talen Hebreeuws Grieks en Latijn? Was de Bijbel enkel toegankelijk voor experten en geleerden (priesters, pastoors…) of toch ook voor leken (mannen, vrouwen en kinderen) in hun eigen taal? De meningen hierover liepen ver uiteen.

Deze kwestie stond centraal in het doctoraatsonderzoek dat ik van 2010 tot 2014 voerde aan de KU Leuven en dat in boekvorm zal verschijnen in het voorjaar van 2020. Mogelijke antwoorden op deze vraag zorgden voor verhitte gemoederen tussen twee belangrijke groepen: de Jansenisten en hun tegenstanders, de anti-Jansenisten.

In deze lezing ga ik op zoek naar antwoorden op basis van het ABC van het Jansenisme: Kerkvader Augustinus (354-430), de Bijbel en de Peerse link in dit onderzoek ereburger Lucianus Ceyssens (1902-2001). Ik leg daarbij ook uit wat het Jansenisme (niet) is en leg linken met vandaag. Want hoe komt het dat wij in Vlaanderen (vanzelfsprekend) katholiek zijn en in Nederland de situatie helemaal anders is?

Bron: UiTinVlaanderen.be

Praktische info

Wanneer

Prijs

Gratis

Waar

Kleine zaal Poorthuis

Zelf een activiteit toevoegen?

Dat kan via www.uitdatabank.be. In het Stadsmagazine publiceren we tweemaandelijks een overzicht. Als je wilt dat je activiteiten in deze evenementenkalender verschijnen, is het nodig dat je ze ten laatste anderhalve maand voor de maand van uitgave doorgeeft.

Bijvoorbeeld: Je wilt dat je activiteit verschijnt in de editie van het Stadsmagazine van oktober-november. De uiterste inleverdatum hiervoor is 15 augustus.

Opgelet: bij evenementen in het begin van de maand, geef je je activiteit best 3 maanden vooraf door, want het Stadsmagazine verschijnt niet steeds de 1ste van de maand.