Kijk, Ik fiets! Hallo, ik ben Vlieg en ik wijs de weg naar leuke activiteiten voor kinderen. Meer info op www.vliegjemee.be!

KIJK IK FIETS is een project waarbij kinderen die al vlot kunnen fietsen met steunwieltjes, op een halve dag leren fietsen op twee wielen. De begeleiding van de kinderen gebeurt door één van de ouders. Een monitor begeleidt de fietsles en geeft nuttige tips aan de kinderen én aan de ouders. Bedoeling is om op het einde van de sessie alle kinderen op twee wielen naar huis te zien fietsen.

Telefonisch bij Mathy 011 61 16 98

Praktische info

Wanneer

Prijs

Gratis

Waar

Parking dansschool Conquista

Organisatie

Gezinsbond Wijchmaal

Zelf een activiteit toevoegen?

Dat kan via www.uitdatabank.be. In het Stadsmagazine publiceren we tweemaandelijks een overzicht. Als je wilt dat je activiteiten in deze evenementenkalender verschijnen, is het nodig dat je ze ten laatste anderhalve maand voor de maand van uitgave doorgeeft.

Bijvoorbeeld: Je wilt dat je activiteit verschijnt in de editie van het Stadsmagazine van oktober-november. De uiterste inleverdatum hiervoor is 15 augustus.

Opgelet: bij evenementen in het begin van de maand, geef je je activiteit best 3 maanden vooraf door, want het Stadsmagazine verschijnt niet steeds de 1ste van de maand.