Vaderdag! Beleef de Dommelnatuur met al je zintuigen. Hallo, ik ben Vlieg en ik wijs de weg naar leuke activiteiten voor kinderen. Meer info op www.vliegjemee.be!

Voel, ruik, proef, kijk, droom.
Onze gidsen nemen gezinnen mee op beleving in de Dommelvallei. En neem een lekkere picknick mee want we tonen je de allerbeste picknickplek. Daar wil je vast en zeker de rest van de namiddag spelen in de natuur.

Twee rondes!
13:30 - 15:00 : plaats voor 5 gezinsbubbels
15:15 - 16:45 : opnieuw plaats voor 5 gezinsbubbels

Elke gezinsbubbel krijgt eigen materialen.

Inschrijven op info@werkgroepisis met vermelding van naam, gsm nr. en het aantal volwassenen en het aantal kinderen -12 jaar.

GRATIS voor onze leden.
Niet-leden 7 euro.

LID WORDEN?
Individueel lidmaatschap 5 euro/jaar.
Gezinslidmaatschap 7 euro/jaar.
Schrijf uw lidgeld op ons rekeningnummer met vermelding van 'lidgeld + uw adres (+ mailadres facultatief) en meld dat u zich inschrijft met 'Dommel 13 juni'.
IBAN-rekeningnummer: BE40 4542 0739 5163
BIC-code: KREDBEBB

Praktische info

Wanneer

Prijs

€ 7,00
leden van Werkgroep Isis - 0,00 euro

Waar

Organisatie

Werkgroep Isis vzw

Zelf een activiteit toevoegen?

Dat kan via www.uitdatabank.be. In het Stadsmagazine publiceren we tweemaandelijks een overzicht. Als je wilt dat je activiteiten in deze evenementenkalender verschijnen, is het nodig dat je ze ten laatste anderhalve maand voor de maand van uitgave doorgeeft.

Bijvoorbeeld: Je wilt dat je activiteit verschijnt in de editie van het Stadsmagazine van oktober-november. De uiterste inleverdatum hiervoor is 15 augustus.

Opgelet: bij evenementen in het begin van de maand, geef je je activiteit best 3 maanden vooraf door, want het Stadsmagazine verschijnt niet steeds de 1ste van de maand.