KLEINE VOORLEESHELDEN (3+) - Dieren op de boerderij Hallo, ik ben Vlieg en ik wijs de weg naar leuke activiteiten voor kinderen. Meer info op www.vliegjemee.be!

Voorlezen heeft niets dan voordelen, ook voor jonge kinderen. Het is een stimulans voor de taalontwikkeling en prikkelt de fantasie. Voorlezen leidt vaak tot knusse momentjes waar gevoelens bespreekbaar worden.

Eén keer per maand verzamelen we onze kleine helden in het BICC voor een magisch voorleesmoment door onze vrijwilligers.

Gewapend met mooie prentenboeken en een kist vol knutselmateriaal zorgen ze voor een heerlijke zaterdagmorgen. Elke maand wordt er over een ander thema voorgelezen en geknutseld.

Andere data:

Zaterdag 13 november 2021
Thema: School

Zaterdag 11 december 2021
Thema: Iedereen is anders

Zaterdag 15 januari 2022
Thema: Groenten en fruit

Zaterdag 12 februari 2022
Thema: Pesten is niet cool

Zaterdag 12 maart 2022
Thema: Jeugdboekenmaand, de
Burgemeester leest voor

Zaterdag 9 april 2022
Thema: Lekker gezond

Gratis, inschrijven verplicht

Praktische info

Wanneer

Prijs

Gratis

Waar

BICC - 't Poorthuis

Organisatie

BICC - 't Poorthuis

Tickets

Zelf een activiteit toevoegen?

Dat kan via www.uitdatabank.be. In het Stadsmagazine publiceren we tweemaandelijks een overzicht. Als je wilt dat je activiteiten in deze evenementenkalender verschijnen, is het nodig dat je ze ten laatste anderhalve maand voor de maand van uitgave doorgeeft.

Bijvoorbeeld: Je wilt dat je activiteit verschijnt in de editie van het Stadsmagazine van oktober-november. De uiterste inleverdatum hiervoor is 15 augustus.

Opgelet: bij evenementen in het begin van de maand, geef je je activiteit best 3 maanden vooraf door, want het Stadsmagazine verschijnt niet steeds de 1ste van de maand.