Initiatie turnen Sportiva Peer #maandvandesportclub#sportersbelevenmeer Hallo, ik ben Vlieg en ik wijs de weg naar leuke activiteiten voor kinderen. Meer info op www.vliegjemee.be!

Sportclub Sportiva zet op zaterdag 18 en 25 september de deuren open voor wie wil kennis maken met kleuterturnen en recreatieve gymnastiek. Per leeftijdsgroep kan je komen uitproberen of je graag inschrijft voor het wekelijks turnmoment. -Recreatie turnen van 1ste tot 3de leerjaar: 9 -10.30 uur
-Recreatie turnen van 4de leerjaar en ouder: 10.30- 12 uur
-Kleuterturnen 3 jaar : 11.15 uur -12 uur, 4 & 5 jarigen: 10-11 uur
Voorzie sportieve kledij en zuivere turnpantoffeltjes. Deze initiatie is gratis.
Gelieve vooraf in te schrijven bij sportclub Sportiva via sportivapeer@gmail.com of via www.sportiva-peer.be

Praktische info

Wanneer

Prijs

Gratis

Waar

sporthal College

Organisatie

Stad Peer

Tickets

Zelf een activiteit toevoegen?

Dat kan via www.uitdatabank.be. In het Stadsmagazine publiceren we tweemaandelijks een overzicht. Als je wilt dat je activiteiten in deze evenementenkalender verschijnen, is het nodig dat je ze ten laatste anderhalve maand voor de maand van uitgave doorgeeft.

Bijvoorbeeld: Je wilt dat je activiteit verschijnt in de editie van het Stadsmagazine van oktober-november. De uiterste inleverdatum hiervoor is 15 augustus.

Opgelet: bij evenementen in het begin van de maand, geef je je activiteit best 3 maanden vooraf door, want het Stadsmagazine verschijnt niet steeds de 1ste van de maand.