Digidak cursus "Tekstverwerking Word" Peer

Een brief typen op een typemachine is al lang verleden tijd. Met een computer en een tekstverwerkingsprogramma zoals Word, kan je teksten typen en vervolgens opmaken met verschillende lettertypes, kleuren, afbeeldingen, kolommen, ...

De sessie is verspreid over 3 halve dagen van telkens 3 uur.
Kleine groepjes van max. 5 personen
Beginnerscursus

Inschrijven tijdens de vrije inloopmomenten
't Poorthuis: iedere maandag van 17 tot 20 uur
OC Breughelheem: iedere vrijdag van 14 tot 17 uur
OC Wirix: iedere dinsdag van 13 tot 16 uur

Praktische info

Wanneer

Prijs

Gratis

Waar

OC Breughelheem

Organisatie

Blenders - digidak

Zelf een activiteit toevoegen?

Dat kan via www.uitdatabank.be. In het Stadsmagazine publiceren we tweemaandelijks een overzicht. Als je wilt dat je activiteiten in deze evenementenkalender verschijnen, is het nodig dat je ze ten laatste anderhalve maand voor de maand van uitgave doorgeeft.

Bijvoorbeeld: Je wilt dat je activiteit verschijnt in de editie van het Stadsmagazine van oktober-november. De uiterste inleverdatum hiervoor is 15 augustus.

Opgelet: bij evenementen in het begin van de maand, geef je je activiteit best 3 maanden vooraf door, want het Stadsmagazine verschijnt niet steeds de 1ste van de maand.