Mariale zangnamiddag

Van harte welkom op de mariale zangnamiddag op de hoogdag van Pinksteren in de parochiekerk van Grote-Brogel! Deze zangnamiddag staat in het teken van Maria en de mooiste Marialiederen. We zingen samen met koorleden en parochianen uit de verschillende parochies van groot-Peer. Achteraf kan je gezellig nakaarten bij een stuk taart en een tas koffie. Je kan de dag zelf ook nog een kaart kopen aan de kassa.

Praktische info

Wanneer

Prijs

€ 5,00

Waar

Sint-Trudokerk

Organisatie

Mariale Feesten Peer

Tickets

Bel naar 011633223

Zelf een activiteit toevoegen?

Dat kan via www.uitdatabank.be. In het Stadsmagazine publiceren we tweemaandelijks een overzicht. Als je wilt dat je activiteiten in deze evenementenkalender verschijnen, is het nodig dat je ze ten laatste anderhalve maand voor de maand van uitgave doorgeeft.

Bijvoorbeeld: Je wilt dat je activiteit verschijnt in de editie van het Stadsmagazine van oktober-november. De uiterste inleverdatum hiervoor is 15 augustus.

Opgelet: bij evenementen in het begin van de maand, geef je je activiteit best 3 maanden vooraf door, want het Stadsmagazine verschijnt niet steeds de 1ste van de maand.