Toeren tussen Peerse Torens

Van 5 tot 9 juli 2022 bieden we in samenwerking met Toerisme Peer verschillende rondritten aan met een toeristisch treintje langs belangrijke kapelletjes en toeristische bezienswaardigheden in de Peerse kerkdorpen onder begeleiding van een ervaren stadsgids. Het treintje is rolstoel- en rollatorvriendelijk. Er kunnen telkens 48 mensen mee. Je vindt het routeschema op www.marialefeestenpeer.be/activiteiten.

Praktische info

Wanneer

Prijs

€ 5,00

Waar

Organisatie

Mariale Feesten Peer

Tickets

Zelf een activiteit toevoegen?

Dat kan via www.uitdatabank.be. In het Stadsmagazine publiceren we tweemaandelijks een overzicht. Als je wilt dat je activiteiten in deze evenementenkalender verschijnen, is het nodig dat je ze ten laatste anderhalve maand voor de maand van uitgave doorgeeft.

Bijvoorbeeld: Je wilt dat je activiteit verschijnt in de editie van het Stadsmagazine van oktober-november. De uiterste inleverdatum hiervoor is 15 augustus.

Opgelet: bij evenementen in het begin van de maand, geef je je activiteit best 3 maanden vooraf door, want het Stadsmagazine verschijnt niet steeds de 1ste van de maand.