MAX geheugentrainer

Train je brein. Naarmate iemand ouder wordt, wil het geheugen nog wel eens iets minder scherp worden. Dit Nederlands tv-programma geeft je de kans om het geheugen te trainen. Met eenvoudige oefeningen en opdrachten leer je binnen de kortste keren weer meer te onthouden dan je gewend was. 


Praktische info

Wanneer

Prijs

Gratis

Waar

Dienstencentrum De Perelaar

Organisatie

Dienstencentrum De Perelaar

Zelf een activiteit toevoegen?

Dat kan via www.uitdatabank.be. In het Stadsmagazine publiceren we tweemaandelijks een overzicht. Als je wilt dat je activiteiten in deze evenementenkalender verschijnen, is het nodig dat je ze ten laatste anderhalve maand voor de maand van uitgave doorgeeft.

Bijvoorbeeld: Je wilt dat je activiteit verschijnt in de editie van het Stadsmagazine van oktober-november. De uiterste inleverdatum hiervoor is 15 augustus.

Opgelet: bij evenementen in het begin van de maand, geef je je activiteit best 3 maanden vooraf door, want het Stadsmagazine verschijnt niet steeds de 1ste van de maand.