Multimove

Multimove biedt een gevarieerd beweegprogramma aan. De nadruk ligt op de
algemene ontwikkeling van fundamentele basisvaardigheden en niet zozeer op een sporttak. Multimove voor jonge kinderen biedt zo een zeer goede basis voor de motorische ontwikkeling zodat deelnemers nadien gemakkelijker sportspecifieke vaardigheden aanleren.

Voor wie?

Kinderen van 5 tot 9 jaar
Groep 1: laatste kleuterklas en 1ste leerjaar (1ste uur)
Groep 2: 2de, 3de en 4de leerjaar (2de uur)

Wanneer?

Zie locaties. Start vanaf maandag 10 september 2018 tot 21 juni 2019.

Prijs?

Inschrijvingsgeld:
Volledig schooljaar, incl. verzekering: 60 euro

Inschrijven?

Wil je volgend schooljaar 2018 - 2019 deelnemen aan MULTIMOVE?

Schrijf je hier in

Locaties


BS Ticheleer - Wijchmaal 
Maandag
- Groep 1: 15.30 tot 16.30 uur
- Groep 2: 16.30 tot 17.30 uur


BS De Dommelbrug - Wauberg
Dinsdag 
- Groep 1: 15.30 tot 16.30 uur
- Groep 2: 16.30 tot 17.30 uur


BS De mAgneet - Peer-centrum
Dinsdag 
- Groep 2: 15.20 tot 16.20 uur 


BS De Puzzel - Kleine-Brogel
Dinsdag 
- Groep 1: 15.20 tot 16.20 uur
- Groep 2: 16.20 tot 17.20 uur


BS Pieter Brueghel - Grote-Brogel
Donderdag 
- Groep 1: 15.30 tot 16.30 uur
- Groep 2: 16.30 tot 17.30 uur


BS De mAgneet - Peer-centrum
Vrijdag 
- Groep 1: 15.20 tot 16.20 uur

 

Niet tijdens vakanties en lokale verlofdagen!

Extra info

Let op: per groep worden slechts 20 deelnemers toegelaten. Bij een teveel aan inschrijvingen wordt een wachtlijst aangelegd.

Opvangkosten voor kinderen tot 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar: wij bezorgen je een fiscaal attest. Van jouw ziekenfonds krijg je bij deelname aan sportactiviteiten een tussenkomst.

Gezinnen die in begeleiding zijn bij de Sociale dienst van het OCMW kunnen zich wenden tot hun maatschappelijk assistent voor een mogelijke tussenkomst. De Sportdienst en het OCMW verzekeren een discrete behandeling.

 

 

Praktische info

Wanneer

Waar

Sporthal van de school

Organisatie

Stad Peer

Zelf een activiteit toevoegen?

Dat kan via www.uitdatabank.be. In het Stadsmagazine publiceren we tweemaandelijks een overzicht. Als je wilt dat je activiteiten in deze evenementenkalender verschijnen, is het nodig dat je ze ten laatste anderhalve maand voor de maand van uitgave doorgeeft.

Bijvoorbeeld: Je wilt dat je activiteit verschijnt in de editie van het Stadsmagazine van oktober-november. De uiterste inleverdatum hiervoor is 15 augustus.

Opgelet: bij evenementen in het begin van de maand, geef je je activiteit best 3 maanden vooraf door, want het Stadsmagazine verschijnt niet steeds de 1ste van de maand.