Afval

Al je afval in één vuilzak steken? Die tijden zijn voorbij. Sorteren is de boodschap. Weet je niet hoe je hieraan moet beginnen? Lees dan alle sorteerregels die in Peer gelden. Onderaan deze pagina kan je ook je afvalkalender downloaden.

Ophaling aan huis

Er vindt een 2-wekelijkse ophaling plaats.
Volgende afvalstoffen zamelen we huis-aan-huis in:

  • Huisvuil
  • Grof vuil
  • PMD+
  • Groenafval
  • Papier en karton

Dopjesactie - lever jouw plastic dopjes in

Het Belgisch Centrum voor Blindengeleidehonden (BCG) kweekt honden en leidt ze op tot blindengeleidehonden. Die opleiding kost handenvol geld, maar met jouw dopjes geraakt het BCG al een eind ver. Lees hier welke dopjes je kan inleveren.

Lever ze in bij het Peerse inzamelpunt: Industrieweg 8.

Meer info via www.dopjesactie.be.

Bladafval

Van november tot en met januari kunnen inwoners van Peer gratis terecht op het Recyclagepark met hun bladafval. Bovendien plaatst de Stad Peer als extra service ook bladkorven, waarin mensen hun bladafval afkomstig van het openbaar domein kunnen deponeren.

Opgelet! Het moet gaan om zuiver bladafval, dat afkomstig is van bomen op het openbaar domein (straat- en laanbomen).

Met eigen tuinafval en snoeihout kan je steeds terecht op het recyclagepark of kan je een beroep doen op de tweewekelijkse ophaalronde.

Asbest

Verpakt naar het recyclagepark

Je kan asbest verpakt binnenbrengen bij de recyclageparken van Limburg.net. Het verpakkingsmateriaal is te koop op het recyclagepark. Zowel voor de minibags als voor de verpakkingsfolie voor 1 golfplaat betaal je 1 euro. Op die manier kunnen er geen asbestvezels meer vrijkomen bij het aanleveren van asbest en het deponeren in de container.

Huis-aan-huisophaling

Je kan het asbest ook laten ophalen in een container of een platenzak. Via www.limburg.net/asbest kan je dit eenvoudig aanvragen en betalen. Ook als je asbest door een gespecialiseerde firma laat verwijderen, kan je beroep doen op Limburg.net voor de afvoer en verwerking van het asbest.

Onderaan deze pagina bij downloads vind je het retributiereglement en het tarievenreglement voor de asbestinzameling terug.

Asbest actie Dubolimburg

Laat je het asbest liever veilig afbreken en verwijderen door een professional? Dan kan je intekenen op het aanbod van De Huisdokter van DuBolimburg. Vraag je huisbezoek aan via DuBolimburg.