Agenda Gemeenteraad - 2018

Een week voor de vergadering van de Gemeenteraad kan je de agenda hieronder raadplegen.

Geïnteresseerden kunnen zich abonneren op de agenda. Dan ontvangen zij telkens voor iedere vergadering de dagorde van de te behandelen punten en achteraf het verslag van de vergadering.

De vergadering van de Gemeenteraad gaat door in 't Poorthuis. 

De verslagen, de zogenaamde notulen, zijn beschikbaar van het moment dat de Gemeenteraad het verslag goedgekeurd heeft.