Asfaltwerken 2018

In het Asfaltplan 2018 werden 45 straten over heel Peer opgenomen. Per straat werd bekeken welke maatregelen optimaal uitgevoerd worden om de staat van het wegdek te verbeteren. Het zijn meestal delen van de straat die aangepakt worden.

Het kan gaan om plaatselijke herstellingen of een vernieuwing van het wegdek met een nieuwe toplaag of een beschermende bestrijkingslaag.

Wat is een nieuwe toplaag of 'overlaging’?

Waarom? Bij grote gaten, scheuren, afbrokkeling, water dat blijft staan of slecht afloopt,…

Hoe? Wegdek afschrapen, nieuwe toplaag asfalt, plaatselijk betonnen kantopsluitingen, herstelling afwatering.

Wat is een beschermingslaag of 'bestrijking’?

Waarom? Preventief onderhoud om slijtage tegen te gaan, kanten verstevigen, gladheid tegengaan.

Hoe? Beschermingslaag in twee delen: bindmiddel er op sproeien + spreiden van granulaat korreltjes. Soms voeren we eerst ook plaatselijke herstellingen uit, vb. bij scheuren.

Wat is een plaatselijke herstelling?

Waarom? Bij gaten of scheuren, opstuwing door boomwortels, overbodige wegelementen.

Hoe? Plaatselijk verwijderen van de verharding en opnieuw asfalteren.

 

Minder-hinder maatregelen tijdens de werken?

De delen van de straat waarin gewerkt wordt, zijn overdag tijdens de werken niet toegankelijk voor verkeer.

Indien nodig, worden tijdelijke omleidingen aangegeven.

In functie van gevestigde ondernemingen worden tijdig afspraken gemaakt, samen met de aannemer.

Voor bewoners is het mogelijk om de eigen woning te bereiken, ook ondernemers blijven bereikbaar. In sommige gevallen kan het voorvallen dat er tijdelijk even verderop geparkeerd moet worden. Indien er werken recht voor de deur plaatsvinden, zal de aannemer de bewoners daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 

Wanneer?

Vanaf maart tot na de zomer 2018.

 

Een nieuwe toplaag: ‘de overlaging’

 Waar in 2018? *gedeelte van de straat

 

 1. Bomerstraat* (tussen kerkhof en Dommelvallei)
 2. Broekkantstraat* (gedeelte met minder bewoning)
 3. Diestersedijk
 4. Ellikommerdijk*(tussen Erperheidestr. en grens Ellikom)
 5. Eilandsweg* (t.h.v. garages achterkant Gagelstr.)
 6. Gagelstraat
 7. Gijzenstraat* (tussen Steenberg- en Schansstr.)
 8. Halmstraat
 9. Hoogstraat* (tussen Laarderweg en Ooievaarsnest)
 10. Hulststraat
 11. Kuilkensweg
 12. Laarderheidestraat* (bewoonde gedeelte)
 13. Lookstraat
 14. Middendijk*
 15. Oude Weyerstraat* (tussen huisnr. 23 en Weyerstr.)
 16. Steenweg Wijchmaal* (tussen Tettelstr. en Dommel)
 17. Stevensstraat* (t.h.v. huisnr. 1a)
 18. SV Breugel: toegangsweg + parking
 19. Torenstraat
 20. Voortstraat
 21. Walewijndijk

Een beschermingslaag: ‘de bestrijking’

 Waar in 2018? *gedeelte van de straat

 1. Anjerlaan
 2. Azalealaan
 3. Bollisstraat
 4. Bomerstraat* (gedeeltes die geen nieuwe overlaging krijgen)
 5. Boshoeve
 6. Broekkantstraat* (bewoonde gedeelte)
 7. Burgemeester Voetslaan
 8. Erperheidestraat* (vanaf ovonde N73 en ingang Erperheide)
 9. Herestraat* (vanaf Monsheide richting doodlopende pijpenkop)
 10. Hoevestraat
 11. Kerklaan
 12. Kerkpad
 13. Kleine Bokterstraat
 14. Kleine Kapelstraat
 15. Klein Padveld
 16. Padveld
 17. Rozenlaan
 18. Sellestraat (UPDATE: geen volledig nieuwe toplaag hier. Deze straat stond eerst foutief in het andere lijstje.)
 19. Seringenlaan
 20. Teutenlaan
 21. Toekomststraat
 22. Zonnebloemlaan

Plaatselijke herstellingen

 Waar in 2018? *gedeelte van de straat

 1. Maarlosedijk en Wittertstraat (Toeristisch Fietsroutenetwerk)
 2. Wittesteenstraat (verwijderen verkeersdrempel begin straat t.h.v. Stilleveld)