Aziatische hoornaars

De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot. Dit betekent dat zij geen natuurlijke vijand hebben in onze regio. De Aziatische hoornaar valt onze eigen inheemse bijen aan, maar ook heel wat andere bestuivende insecten (vlinders, wespen, …) zijn een waardevolle eiwitbron voor deze exotische wesp. Onze biodiversiteit en ons voedselsysteem komt daardoor ernstig onder druk te staan.

Hoe herken je de Aziatische hoornaar?

Aziatische hoornaars zijn groter dan gewone wespen. Ze hebben een donkere kop en bovenlichaam en bleke, gele poten. Er is ook nog de Europese hoornaar: die is nog een tikje groter dan de Aziatische. Die heeft een geel gestreept uiteinde en donkere poten. Helemaal onderaan deze pagina in de bijlage vind je een overzicht van de verschillende soorten wespen en bijen.

Wat doe je als je een nest van de Aziatische hoornaar ziet?

Nesten kunnen zich zowel laag bij de grond als op hoge hoogte (tot op 20 meter of meer) bevinden. In de lente groeien deze kleine nesten (ongeveer zoals een pingpongbal) uit tot de grootte van een basketbal. Deze nesten kunnen in het najaar tot 1 meter groot worden.

Probeer nooit een nest van de Aziatische hoornaar te benaderen of zelf te bestrijden! In de nabijheid van hun nest kunnen Aziatische hoornaars zeer agressief reageren op indringers.

Ik meld een nest

Stad Peer stuurt een professioneel erkend bestrijder voor de verdelging.

Gratis lokval

Ook jij kan helpen met de bestrijding door een lokval te plaatsen. Die kan je gratis aanvragen bij Stad Peer. Je kan een lokval aanvragen tot vrijdag 19 april om 12 uur.

Bijkomende info: Stad Peer voorziet 150 selectieve lokvallen. Het onverwacht succes zet ons aan om de verdeling van de lokvallen te herorganiseren met als doel de lokvallen zo strategisch mogelijk op te stellen over het ganse grondgebied. De strategische opstelling van de lokvallen zal ervoor zorgen dat het ganse grondgebied zo goed mogelijk wordt gedekt met lokvallen, wat vervolgens de kans op het vangen van een Aziatische hoornaar vergroot.

Ik wil een gratis lokval

Hieronder vind je meer info over de werking van zo'n lokval en wanneer je deze moet plaatsen.

Wanneer kan je koninginnen vangen?

Koninginnen van de Aziatische hoornaar vliegen vanaf maart tot eind mei.

Daarom dat we door middel van selectieve vallen ze proberen te vangen, opdat ze geen nieuw nest kunnen stichten. Ter illustratie: 1 nieuw nest groeit gemiddeld uit tot duizenden werksters en 300 à 500 nieuwe koninginnen.

Eenmaal deze periode voorbij vliegen de koninginnen niet meer uit het nest. Haal je lokval dus vanaf dat moment weg.

Eind oktober, november en december vliegen de nieuwe, net bevruchte koninginnen uit en zoeken een plaats om te overwinteren. Ook in deze maanden kan de selectieve val gebruikt worden om de jonge koninginnen te vangen.

Waar plaats je een lokval?

Belangrijk is dat je de lokval niet te hoog plaatst (max +/- 1,5m).

Zorg dat de val niet de hele dag in de volle zon staat want dan kunnen de nevenvangsten sterven van de hitte. Plaats de val in een open ruimte met een vrije vliegrichting ten opzichte van de ingang. Hou eventueel rekening met bescherming tegen overvloedige regen.

Hoe kan je lokvloeistof maken? 

Je kan zelf makkelijk een goedkoop mengsel maken. Wespen worden aangetrokken tot suikers als energiebron. Tegelijkertijd willen we vermijden dat bijen massaal door het product aangetrokken worden. Vandaar dat er alcohol toegevoegd wordt. Je kan daarom gerust zelf aan de slag met een eigen mengsel in volgende verhoudingen:

1/3 blond bier + 1/3 zoete witte wijn + 1/3 suikerhoudende siroop (cassis of grenadine).

Belangrijk: Vermijd dat andere insecten in de lokvloeistof verdrinken. Plaats daarom watten met lokvloeistof doordrenkt in de lokval.

Hoe vaak moet je de lokval controleren en lokvloeistof vernieuwen?

Om bijvangst van andere insecten te vermijden, controleer je best dagelijks heel kort je lokpot. Vervang om de 3 weken de lokvloeistof. Bij warm en mooi weer kan het zijn dat je de vloeistof al na enkele dagen moet bijvullen.

Een Aziatische hoornaar gevangen?

Als je een Aziatische hoornaar gevangen hebt, kan je deze vernietigen door deze met de pot in een plastic zak in de diepvriezer te stoppen gedurende 24u. Deze is niet per se dood, maar wel voldoende verdoofd. Je kan dan de Aziatische hoornaar zonder risico doden en de val direct terug uitzetten. Indien je deze werkwijze niet ziet zitten, kan je de val in zijn geheel nog eens 48u in de vriezer laten zitten. Dan sterft ze uiteindelijk door onderkoeling.

Opdat de lokval een selectieve val blijft, is het zeer belangrijk om steeds alle andere insecten dan de Aziatische hoornaar terug vrij te laten! Dit zijn immers nuttige beestjes, die onze biodiversiteit verzekeren.

Vespa-Watch

Vespa-Watch is het Vlaamse meld- en informatieplatform voor de Aziatische hoornaar. Dit platform is in het leven geroepen om de soort op te volgen. Samen met de evolutie van de populatie van Aziatische hoornaar wordt Vespawatch ook steeds verder ontwikkeld voor het beheer van de soort. Particulieren, besturen, verdelgers… kunnen zich steeds richten tot Vespa-Watch voor informatie. Alle te verdelgen nesten (en bij voorkeur ook niet te verdelgen nesten) moeten worden gemeld via Vespa-Watch. Vespa-Watch is zelf geen verdelgende instantie en spoort ook geen nesten op.