Belasting op de privéwaterafvoer

Vanaf 1 februari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een jaarlijkse belasting geheven op het niet beschikken over een conform keuringsattest van de privéwaterafvoer, in de gevallen waar dit voorgeschreven is door het algemeen waterverkoopreglement, en het illegaal aansluiten op het openbaar saneringsnetwerk.