Belasting op het verspreiden van niet-geadresseerd reclamedrukwerk

Er wordt een belasting gevestigd op het verspreiden van niet-geadresseerd reclamedrukwerk op het grondgebeid van Peer

Voor wie?

De uitgever van het reclamedrukwerk.

Wanneer de uitgever niet gekend is, of indien hij in staat van onvermogen verkeert, wordt de belasting in afnemende orde gevestigd op de drukker, de verdeler of de genieter onder wiens naam, logo of embleem de reclame gevoerd wordt.

Kostprijs

De belasting wordt per verspreid exemplaar vastgelegd op 0,01 euro, indien de oppervlakte kleiner is dan 1.247,40 cm² en 0,02 euro, indien de oppervlakte groter dan of gelijk is aan 1.247,40 cm².

Afhandeling

Het aantal verspreide folders kan door de belastingplichtige spontaan ingediend worden bij het Stadsbestuur. Bij het ontbreken van een aangifte wordt op basis van het al dan niet aantreffen van de folder op een aantal referentieadressen de belasting berekend.