Belasting op het verspreiden van niet-geadresseerd drukwerk

Er wordt een belasting gevestigd op het verspreiden van niet-geadresseerd drukwerk en gelijkgesteld producten op het grondgebeid van Peer

Voor wie?

De uitgever van het drukwerk.

Wanneer de uitgever niet gekend is, of indien hij in staat van onvermogen verkeert, wordt de belasting in afnemende orde gevestigd op de drukker, de verdeler of de genieter onder wiens naam, logo of embleem het drukwerk gevoerd wordt.

Kostprijs

De belasting wordt vastgelegd op 0,01 per verspreid exemplaar voor eenbladig drukwerk met een oppervlakte kleiner dan een A4-formaat, zowel eenzijdig als tweezijdig bedrukt. Alle andere drukwerken en gelijkgestelde producten worden belast aan 0,02 euro per verspreid exemplaar.

Afhandeling

De belastingplichtige moet binnen veertien kalenderdagen na de verspreiding van het drukwerk een aangifte doen bij het gemeentebestuur. Bij het ontbreken van een aangifte of bij een laattijdige aangifte wordt de belasting ambtshalve vastgesteld.

Ingeval van een ambtshalve inkohiering wordt de belasting berekend aan de hand van het aantal brievenbussen dat niet voorzien is van een tekst die reclame weert, opgegeven door bpost op 1 januari van het aanslagjaar. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal brievenbussen per deelgemeente. Wanneer in één brievenbus van een bepaalde deelgemeente reclame bedeeld werd, wordt verondersteld dat de hele deelgemeente bedeeld werd.

Uitzonderingen

Een vrijstelling van de belasting wordt voorzien voor drukwerken van openbare besturen, onderwijsinstellingen, politieke partijen, verenigingen die geen commercieel voordeel halen uit de verspreiding ervan, startende handelszaken en handelszaken die geconfronteerd worden met grote infrastructuurwerken.

Meer info

Voor meer info kan je contact opnemen met het Team Financiën van de Stad Peer.