Belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig

Er wordt een belasting gevestigd voor het vervoer van personen met een politievoertuig wegens:

  • openbare dronkenschap
  • het veroorzaken van overlast
  • bestuurlijke aanhouding om welke reden dan ook

Voorwaarden

Als rit wordt verstaan het traject dat afgelegd wordt vanaf het uitrukken van het politievoertuig tot op het ogenblik dat de betrokkene op zijn eindbestemming is gebracht. Deze eindbestemming kan het politiecommissariaat, woning, ziekenhuis… zijn en wordt door de politie bepaald.

Kostprijs

De belasting bedraagt:

  • 100 euro per rit en per vervoerd persoon

Meer info

Datum 1 18 december 2019

Datum 2 23 december 2019