Belasting op masten en pylonen

Vanaf 2020 tot en met 2025 wordt er een belasting geheven op masten en pylonen die zich op het grondgebied van de gemeente bevinden.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de mast of pyloon.

Kostprijs

De belasting wordt vastgesteld op 2.500 euro per mast of pyloon.

Uitzonderingen

Worden vrijgesteld van deze belasting:

  • constructies voor de productie van windenergie of andere vormen van groene stroom;
  • constructies voor openbare hulpverlenings- en veiligheidsdiensten die primaire overheidstaken uitoefenen;
  • constructie die dienstig zijn voor de verlichting van sport -en recreatievoorzieningen;
  • constructies voor louter recreaties gebruik.

Meer info

Voor meer info kan je contact opnemen met het TeamĀ Financiën van de Stad Peer.