Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen

Om de verloedering van de leef- en woonomgeving tegen te gaan én om beschikbare woningen optimaal te benutten, zet stad Peer sinds 2017 in op het registreren van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Verwaarlozing wordt vastgesteld aan de hand van een beschrijvend verslag waarbij er sprake is van verwaarlozing als bij de betreffende woning;

  • De water- of winddichtheid is aangetast en/of
  • De stabiliteit is aangetast en/of
  • Onderdelen dreigen los te komen en/of
  • Voorgaande gebreken met voorlopige of ontoereikende maatregelen werden verholpen.

Een woning of gebouw wordt als verwaarloosd beschouwd als het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten.

Wanneer je kan aantonen dat je woning geen van bovenstaande gebreken meer heeft door het uitvoeren van werken of slopen, kan het pand geschrapt worden.

Gevolgen registratie

Een belasting is verschuldigd door de houder van het zakelijk recht, deze (1.200 euro) is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning of het gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maanden opgenomen is in het gemeentelijk register van woningen en gebouwen.

Na een tweede opeenvolgende termijn van 12 maanden bedraagt de belasting 2.400 euro.

Na een derde opeenvolgende termijn van 12 maanden bedraagt de belasting 3.600 euro.

Alle verjaardagen volgend op de derde verjaardag van de opname, bedraagt de belasting 3.600 euro. Er zijn vrijstellingsmogelijkheden.