Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen

Sinds 10 mei 2017 is er een gemeentelijke belasting gevestigd op verwaarloosde woningen en gebouwen gelegen op het grondgebied van Peer.

Verwaarlozing wordt vastgesteld aan de hand van een technisch verslag waarbij men een eindscore van minimaal 18 punten dient te hebben om beschouwd te worden als verwaarloosd. Een woning of een gebouw geldt als verwaarloosd wanneer het ernstige, zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten. Een verwaarloosde woning kan bewoond zijn.

Wanneer je kan aantonen dat je woning minder dan 18 punten heeft door het uitvoeren van werken of slopen, kan het pand geschrapt worden.

Het Recht van Voorkoop is van toepassing. Bij een verkoop van de woning hebben een aantal instanties (VMSW, sociale huisvestingsmaatschappijen, OCMW en stad Peer) voorrang op de verkoop. Ze kunnen de woning kopen aan een overeengekomen prijs met de verkoper.

Kostprijs

De belasting (1.200 euro) is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning of het gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maanden opgenomen is in het gemeentelijk register van woningen en gebouwen.

Na een tweede opeenvolgende termijn van 12 maanden bedraagt de belasting 2.400 euro.

Na een derde opeenvolgende termijn van 12 maanden bedraagt de belasting 3.600 euro.

Alle verjaardagen volgend op de derde verjaardag van de opname, bedraagt de belasting 3.600 euro. Er zijn vrijstellingsmogelijkheden.