Beleidsplan 2020-2025

Het beleidsplan geeft weer welke doelstellingen het gemeentebestuur wenst te realiseren tijdens haar legislatuur 2020-2025. Het plan is opgebouwd rond zeven thema’s. De thema’s belichten telkens een onderdeel van de dienstverlening: een klantvriendelijke organisatie, veiligheid, mobiliteit, wonen, ondernemen, werken en leren, beleving en vrije tijd en zorgen voor elkaar. De thema’s worden verder opgedeeld in actieplannen en acties. Daarnaast wordt beleidsplan gekruid met zeven speerpunten. Dit zijn uitdagingen die samen met de Perenaren aangaan worden.

Het meerjarenplan is het beleidsdocument dat aan de start van de legislatuur wordt opgemaakt voor een periode van 6 jaar. Het bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en toelichtingen. In het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen opgenomen, met vermelding van de financiële consequenties die deze beleidskeuze met zich meebrengen. Het meerjarenplan geeft met andere woorden een mooi inzicht in de wijze waarop het bestuur haar strategie wenst te realiseren in de komende 6 jaar van de beleidscyclus

De Gemeenteraad keurde op 18 december het beleidsplan en het financieel meerjarenplan 2020-2025 goed.

Hier vind je het beleidsplan in leesversie.
Onderaan deze pagina kan je het beleidsplan en het financieel meerjarenplan downloaden.

Rapportering speerpunten

Ben je benieuwd wat we in de praktijk voor de verschillende speerpunten doen? Je kan hieronder de cijfers per speerpunt raadplegen.

Speerpunt 1 - In de stad Peer hebben de inwoners een duidelijke stem in de beleidsvoorbereiding.

Speerpunt 2 - Een fietsdeal voor de Perenaar

Speerpunt 3 - Een duurzame stad met een ambitieus klimaatbeleid

Speerpunt 4 - Peer wordt een hotspot voor beleving

Speerpunt 5 - Peer heeft dynamische dorpen en buurten

Speerpunt 6 - Levenslang wonen in eigen stad

Speerpunt 7 - Een gezonde en slimme stad

Speerpunt 8 - Peer connect

Financiële rapportering

Overzicht