Beslissingen omgevingsvergunningen

NOODDECREET CORONAVIRUS

Welke beslissingstermijnen gelden?

Uiterste beslissingstermijn gewone procedure (met openbaar onderzoek) eerste aanleg (art. 4 besluit 24 maart 2020)
- Vergunningaanvragen ingediend voor 24/4, en beslist na 24/4 normale behandelingstermijn + 60 dagen
- Vergunningsaanvragen ingediend NA 24/4 normale behandelingstermijn
 
Uiterste beslissingstermijn vereenvoudigde procedure (zonder openbaar onderzoek) eerste aanleg (art. 5 besluit 24 maart 2020)
- Vergunningaanvragen ingediend voor 24/4 en beslist na 24/4 normale behandelingstermijn + 30 dagen
- Vergunningsaanvragen ingediend NA 24/4 normale behandelingstermijn

Uiterste beslissingstermijn in beroep (art. 6 besluit 24 maart 2020)
- Beroep ingediend voor 24/4 en nog niet beslist: normale behandelingstermijn + 60 dagen
- Beroep ingediend NA 24/4 normale behandelingstermijn

Meer info via: www.omgevingsloketvlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus.