Bewonersparkeren

Houders van een bewonerskaart brengen de kaart zichtbaar aan achter de voorruit van het voertuig.

Zij zijn dan vrijgesteld van de regels van de blauwe zone (zoals gesteld in het reglement dd. 20 oktober 2010).

Voor wie?

De aanvrager heeft zijn domicilie of hoofdverblijfplaats in de straat waarop het reglement van toepassing is:

Hoofdverblijfplaats Geldigheid bewonerskaart
Baan naar Bree Baan naar Bree
Steenweg Wijchmaal Steenweg Wijchmaal
Nieuwstraat Nieuwstraat
Scherpesteenstraat Scherpesteenstraat
Kloosterstraat Kloosterstraat
Markt Parking De Bogaerd
Oudestraat Parking De Bogaerd
Kerkstraat A. Preud'hommeplein

Voorwaarden

 • De aanvrager verklaart op eer dat hij/zij niet over een garage of autostaanplaats beschikt (eigendom of huur).
 • De aanvrager legt een bewijs voor van inschrijving van de wagen op zijn/haar naam. IndienĀ het over een leasewagen gaat, is een attest van de werkgever vereist.
 • Er wordt maximum één bewonerskaart uitgereikt per wooneenheid.
 • Op de bewonerskaart staan maximum twee nummerplaten vermeld.

Kostprijs

Wil je een bewonerskaart, dan hangt hier een vergoeding aan vast van 50 euro/ jaar. Deze berekenen we vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de aanvraag.

Dit bedrag betaal je bij ontvangst van je bewonerskaart. Dit kan cash betaald worden of via Bancontact.

Duplicaat aanvragen

Een duplicaat bekom je in volgende gevallen en mits de betaling van een administratieve kost van 15 euro en het respecteren van voorwaarden:

 • Beschadiging van de kaart, mits het inleveren van de beschadigde kaart
 • Onleesbaarheid van de kaart, mits het inleveren van de onleesbare kaart
 • Diefstal van de kaart, mits voorleggen van een attest van de politie
 • Vernietiging van de kaart buiten eigen wil, mits voorleggen van een attest (verzekering/politie)

Nieuwe bewonerskaart aanvragen

Een nieuwe bewonerskaart bekom je in volgende gevallen en mits de betaling van een nieuwe vergoeding ( 50 euro):

 • Verlies van de kaart
 • Vernietiging van de kaart

Wat moet ik meebrengen?

 • Identiteitskaart
 • Inschrijvingsbewijs auto
 • De oude kaart/duplicaat bij verlenging
 • De online ingevuldeĀ of schriftelijk ondertekende aanvraag
 • Indien het voertuig een bedrijfswagen en/of leasewagen is, dient de aanvrager een bewijs voor te leggen dat de wagen als dusdanig in gebruik is door de aanvrager.