Bijzonder comité van de sociale dienst

Elk Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)richt een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) op. De oprichting van een BCSD is verplicht.

Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het bijzonder comité voor de sociale dienst zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het bijzonder comité voor de sociale dienst is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Overzicht