Bogaerdplein (P-1 & P1)

 • Ondergronds: onbeperkt parkeren tijdens openingsuren supermarkt en centrumevenementen
 • Bovengronds: blauwe zone, maximum 2 uur gratis parkeren

Voorwaarden

Blauwe zone (bovengronds):

Maandag tot en met zaterdag, van 9 tot 18 uur.

De blauwe zone geldt niet op zon- en feestdagen en 's nachts, dat betekent dat je dan vrij mag parkeren.

Kostprijs

Blauwe zone: je betaalt een boete van 10 euro als je:

 • geen parkeerschijf legt
 • de parkeertijd overschrijdt

Afhandeling

Blauwe zone (bovengronds):

 • Zorg ervoor dat je parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter de voorruit ligt. De schijf is ingedeeld in tijdsperiodes van een half uur.
 • Als je vóór 9 uur 's morgens arriveert, mag je de schijf toch op 9 uur plaatsen
 • Het is verboden om de parkeerschijf te verzetten

Bijvoorbeeld: Kom je aan om 10.05 uur, dan zet je de de pijl op 10.30 uur en kan je parkeren tot 12.30 uur.

Uitzonderingen

Onbeperkt gratis parkeren kan ook op deze locaties:

 • op de Noordervest en Zuidervest 
 • in enkele zijstraten van de Vesten mag je op straat parkeren
 • Parking -1 Bogaerdplein (ondergronds): tijdens openingsuren supermarkt en tijdens centrumevenementen (30 pl.)
 • Parking 2 Noordervest (50 pl.)
 • Parking 4 Bomerstraat (55 pl.)

Meer info

Als je een bewonerskaart wilt, hangt hier een vergoeding aan vast van 50 euro/ jaar. De vergoeding wordt berekend vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de aanvraag.

Deze vergoeding betaal je vooraf aan de Stad.