Budgetbegeleiding

Budgetbegeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij je advies en steun krijgt en waarbij je zelf je budget beheert. Als je schulden hebt, kan je hiervoor ook juridisch advies krijgen.

Je leert jouw inkomsten en uitgaven te beheren. Je beheert zelf je inkomsten en betalingen en wordt hierin bijgestaan door een maatschappelijk werker.

De maatschappelijk werker helpt met het opmaken van een budgetplan, een inventaris van je schulden, geeft advies, biedt persoonlijke ondersteuning…

Met het budgetplan, dat je samen met de maatschappelijk werker opstelt, kan je je uitgaven plannen en zo je schulden afbetalen.

Wanneer het niet lukt om zelfstandig je rekeningen te betalen, dan kan budgetbeheer je helpen. Bij grote schuldproblemen kan je beter beroep doen op schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling.

Voor wie?

  • Je hebt problemen met het onder controle houden van je uitgaven

Voorwaarden

  • Je vindt het moeilijk om je inkomsten en uitgaven te beheren
  • Je wil hier graag professionele hulp bij
  • Je wil wel zelf volledig blijven beslissen waaraan je jouw budget besteedt
  • Je bent zelf verantwoordelijk als je de betalingen niet goed verzorgt

Wat moet ik doen?

Maak een afspraak om budgetbegeleiding aan te vragen en kijk of jij hiervoor in aanmerking komt.