Burgerbudget voor projecten tegen armoede

Stad Peer wil dat inwoners een duidelijke stem hebben in de beleidsvoorbereiding. Daarnaast wil het Stadsbestuur de armoede en sociale ongelijkheid in Peer bestrijden. Daarom lanceert Stad Peer het burgerbudget. 

Het burgerbudget is er voor inwoners en verenigingen uit Peer die een project willen realiseren tegen armoede en sociale ongelijkheid in Peer. Projecten die weerhouden worden kunnen rekenen op financiële steun van de Stad Peer, van minimum 1.000 euro en maximum 10.000 euro per project. 

Projectenvoorstellen die in 2024 ingediend worden, moeten in 2025 realiseerbaar zijn. 

Ga jij de strijd aan tegen armoede en sociale ongelijkheid?

Plan je regelmatig een uitje? Woon je comfortabel? Heb je een job? Antwoordde je 3x ja? Dan ben je bevoorrecht. Helaas kennen ook heel wat Perenaren armoede en sociale ongelijkheid, soms subtiel aanwezig en soms zichtbaar. 

Doet dat iets met jou? Wil jij graag een verschil maken? Dien een project in waarmee jij de sociale ongelijkheid wil verkleinen. Dat kan alleen, samen met een groep of als vereniging. Stad Peer ondersteunt voor een bedrag tussen 1.000 en 10.000 euro. 

Dien je project vóór 11 november 2024 in. Een jury beoordeelt jouw voorstel op inhoud en haalbaarheid en het College van Burgemeester en Schepenen beslist daarna welke ideeën uitgevoerd worden in 2025. 

Voor je een idee indient, check je best even het reglement. Dat kan je hieronder downloaden. 

Dien een project in