Burgercontract

Een burgercontract is een overeenkomst tussen de Stad Peer en een individu of een vereniging. Zo werken de Stad Peer en burgers samen aan een betere gemeente. Bijvoorbeeld: een buurtvereniging staat in voor het onderhoud van een volkstuintje, buurtpleintje of groenstrook. De vereniging onderhoudt een stukje openbaar domein en in ruil daarvoor stelt de Stad Peer materialen en financiële middelen ter beschikking.

Categorieën

Er zijn 4 categorieën voor zo'n samenwerkingsinitiatief:
 1. Gedeeld beheer gronden en gebouwen
 2. Sociale innovatie
 3. Stedelijke creativiteit
 4. Digitale innovatie

Voorwaarden

 • Burgers kunnen samenwerkingsvormen uitvoeren op eigen initiatief of via een vereniging.
 • Het samenwerkingsvoorstel moet de goedkeuring van de Stad Peer krijgen. Elke individuele samenwerkingsovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.
 • De medewerkers van de betrokken diensten evalueren het ingediende voorstel.
 • Bij een positieve evaluatie door zowel de betrokken diensten als het Schepencollege, tekenen beide partijen een 'burgercontract'.
 • De uitgevoerde activiteiten worden opgevolgd en geëvalueerd.

Vormen van ondersteuning

De Stad Peer kan 1 of meerdere van onderstaande vormen van ondersteuning aanbieden:

 • toegang tot gemeentelijke ruimten
 • grondstoffen en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • hulp bij planning
 • financiële middelen voor de terugbetaling van directe kosten
 • vormen van erkenning door ondernomen acties
 • administratieve faciliteiten

Het volledige reglement voor burgercontracten vind je terug bij de downloads.