Buurtgezellen

Stad Peer is begaan met het welzijn van elke Perenaar. Eén van de speerpunten in het beleid is het mogelijk maken voor ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Het opsporen van verdoken eenzaamheid is hierbij ook een belangrijk aandachtspunt. Daarom starten we in 2018 met ‘Buurtgezellen’. 

Hierbij gaan we op huisbezoek bij alleenstaande 70-plussers en samenwonende 85-plussers in Peer. Tijdens dat bezoek willen we nagaan met welke vragen of bezorgdheden deze mensen zitten, waar zij nood aan hebben, hoe hun daginvulling eruit ziet, enz. Aan de hand van deze bevindingen kan het project verder vorm krijgen. 

Om deze interviews af te nemen, doen we beroep op geëngageerde inwoners die deel uitmaken van vrijwillige bezoekersteams.

Meer info

Voor meer informatie kan je terecht bij de coördinator van Buurtgezellen, Jos Jehoul.