Groene buurtplekken en speelpleintjes in Peer

Het Peerse Stadsbestuur zet de komende jaren in op het aanleggen van verschillende speelgroene openbare plaatsen, en frist daarnaast enkele speelpleintjes met ‘klassieke’ speeltoestellen op in de (duo)dorpen.

Met speelgroen kiest het stadsbestuur resoluut voor kwalitatieve en duurzame plekken in de buurten. Deze groene oases zijn er immers voor meer dan spelende kinderen alleen in de buurt.

De aanpassingen zullen stap voor stap gebeuren, nog tot 2018.

Wat vandaag een jeugdig en druk buurtpleintje is, kan enkele jaren later helemaal anders worden gebruikt. We stellen vast dat er in Peer nogal wat speelpleintjes zijn die minder gebruikt worden, waardoor de toestellen meer onderhoud vergen, onveilig worden, en gek genoeg ook sneller verslijten (vb. door roesten).

In functie van aangenaam gebruik, veiligheid en onderhoudsvriendelijkheid trachten we de Peerse pleintjes in een herkenbaar kleedje te steken. Dat op maat van de bewoners en de omgeving.

Daarvoor werkten we een meerjarenplan uit, dat nog tot 2018 wordt uitgevoerd. In elk dorp gaan we voor een centraal speelpleintje met klassieke speeltoestellen, die intensief onderhoud en (veiligheids)opvolging vereisen.

De speelpleintjes met ‘klassieke ‘ speeltoestellen aan de scholen en ontmoetingscentra blijven behouden, naast enkele veelgebruikte centrale speelpleintjes in de (duo)dorpen. Deze worden in de loop van de komende jaren kwalitatief verbeterd, en in een fris en herkenbaar jasje gestoken.

Speelgroene buurtplek?

Kwaliteit om te spelen, te vertoeven, en te onderhouden

Op speelgroene plekken kunnen kinderen niet enkel zomaar in het groen spelen. De aanwezige natuurlijke elementen stimuleren om op meer en creatievere manieren te spelen. Denk maar aan grasveldjes, heuveltjes, zitplaatsen, paaltjes, boomstronken en takken,….

Door dergelijke inrichting is het op deze plaatsen ook aangenaam vertoeven voor de niet-spelende medemensen uit de buurt.

Speelgroen wordt op een onderhoudsvriendelijke manier aangelegd, dus zonder ‘klassieke’ speeltoestellen die om veel onderhoud vragen, o.a. door veiligheidsnormen.

Gedaan met het biljartlaken: meer biodiversiteit

Het onderhoud van het openbaar domein vergt de laatste jaren een andere benadering omdat sproeistoffen niet meer mogen gebruikt. De pleintjes, perkjes, kerkhoven,... het is nu eenmaal niet haalbaar ze op elk moment in detail 'onkruidvrij' te houden. 

We trachten van een nood een deugd te maken en streven des te meer naar groene zones met meer biodiversiteit. Deze zien er niet zo gemillimeterd en steriel uit, maar geven ruimte aan kruiden en bloemen. Een grote meerwaarde voor de beestjes, bijvoorbeeld bijen en vlinders. 

Buurt ontwerpt samen speelgroene plekjes

In Peer zullen de komende jaren enkele verouderde of minder gebruikte speelpleintjes omgetoverd worden in speelgroene buurtplekken. Voor het zover is, werden in de loop van 2016 samen met de buurtbewoners concrete ontwerpen opgemaakt, onder begeleiding van landschapsexperten.

Buurtentoer maart 2016

Op zaterdag 12 en zaterdag 30 maart 2016 trokken we met een voorstel én een koffiefoodtruck langsheen 9 buurtpleintjes. Daar hielden we telkens 1 uur halt en gingen we in gesprek over de vernieuwing van de plek. Het resultaat van deze Buurtentoer kan je onderstaand downloaden, voor elke buurt.

In tussentijd worden er de versleten en onveilige toestellen stap voor stap opgeruimd. De uitvoering van de vernieuwing van deze plekken wordt voorzien vanaf het voorjaar 2017. Dit gebeurt in samenwerking met Regionaal Landschap Maas en Kempen en sociale tewerkstelling De Winning.

Deze plekken zijn (chronologisch Buurtentoer):

 • Kersenlaan (Barreelstraat)
 • Monnisveld (het andere pleintje blijft er met klassieke speeltoestellen)
 • Bremstraat
 • Hulststraat
 • Sint Jozefswijk
 • Hogedries
 • Paardskerkhof (Poortveld)
 • Padveld (er blijft ook een centraal speeltuintje met klassieke speeltoestellen in de buurt)

Buurtentoer 2018

Op zaterdag 17 en zaterdag 24 februari 2018 trokken we met een voorstel én een koffiefoodtruck langsheen 6 buurtpleintjes. Daar houden we telkens 1 uur halt en gingen we in gesprek over de vernieuwing van de plek. 

 • Erfkensstraat/Hogedries
 • Roshaag (Valkstraat)
 • Hasseltstraat


 • Saliestraat 
 • Zavelstraat
 • Klein Padveld/Hoogveld
 
Bekijk onderaan de plannen.

 

Roshaag: geïntegreerd totaalplan groen

Ook op de Roshaag hielden we ook halt tijdens de Buurtentoer van 30 maart 2016.

We kwamen tot de vaststelling dat er in het eerste voorstel nog enkele valkuilen en gemiste kansen schuilden. Daarom leek het ons verstandig dit voorstel even in de koelkast te plaatsen.

Het is onze bedoeling de komende jaren werk te maken van sterk totaalplan, dat we vervolgens kunnen uitvoeren, mogelijk in enkele tussenstappen. We gaan voor een geïntegreerd totaalplan voor de groene binnengebieden op de wijk, zodat we een weloverwogen eindresultaat kunnen neerzetten. Ook de bomen in de straten zullen daarbij een aandachtspunt zijn.

Onderhoud van groen

Het onderhoud van groen op openbaar domein in Peer is verdeeld in een aantal onderdelen, uitgevoerd door enkele onderaannemers en onze eigen groenploegen. In 2016 werd de opvolging van het onderhoud verscherpt. We proberen korter op de bal te spelen, met wekelijkse controles en gerichte bijsturing.

 • Grasveldjes: 18 keer per jaar worden de graspleintjes gemaaid. 14 keer blijft het gras liggen en 4 keer wordt het opgevangen en meegenomen.
 • Bloemenweides: 1 keer per jaar kort gemaaid. Natuurlijk uitzicht is de bedoeling.
 • Struiken, perken en bestrating: 8 keer per jaar komt een onderhoudsploeg langs.
  Om onkruid te tegen te gaan wordt zoveel mogelijk met boomschors gewerkt.
  Sproeien met pesticides is wettelijk verboden.
 • Bomen: streefdoel voor alle bomen op openbaar domein in gans Peer: om de 4 à 5 jaar snoeien.
  Het opmaken van een vernieuwd ‘Laanbomenbeheerplan’ voor heel Peer staat op de planning.