College van Burgemeester en Schepenen

Het College van Burgemeester en Schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente.

Het Schepencollege neemt het dagelijks bestuur van de gemeente waar en staat onder meer in voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de Gemeenteraad.

Overzicht