Communicatiemonitor 2023

Zowat elke dag communiceert de stad met de Perenaren over en voor Peer. Het doel? Zorgen dat iedereen mee is met wat het beleid beslist, maar ook praktische info geven over bijvoorbeeld werken of administratieve zaken. Soms gebeurt dat via persberichten, andere keren via artikels in De Poort of het Vrijetijdsmagazine UIT!, leuke nieuwtjes op de sociale media en de website of thematische campagnes. 

Maar raakt het nieuws van Peer de Perenaar wel? Bereikt de stad iedereen en is de boodschap helder? Daarover wil het stadsbestuur graag de mening kennen van de Perenaren. Daarvoor wordt begin september een enquête gestuurd naar 2000 willekeurig gekozen inwoners. 

Wie geen vragenlijst toegestuurd krijgt, kan ook deelnemen aan het onderzoek. De vragenlijst kan vanaf 15 september tot 31 oktober hier online ingevuld worden.

Wie dat niet ziet zitten kan tenslotte de vragenlijst met retourenveloppe vanaf maandag 18 september afhalen aan het Klantencontactcenter in ’t Poorthuis of bellen naar Tel. 011 61 07 00 waarna we je een vragenlijst toesturen.

Het is de bedoeling dat op die manier zo veel mogelijk inwoners deelnemen aan het onderzoek.

Onder die deelnemers worden trouwens een aantal prijzen verloot: 1 x 100 euro Peerse geschenkbonnen, 2 x 50 euro Peerse geschenkbonnen en 4 x 25 euro Peerse geschenkbonnen.

Vul hier de bevraging online in.