Conformiteitsattest

Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen. 

Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat je woning aan de minimale woningkwaliteitsnormen voldoet. 

Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag. 

De woning krijgt een conformiteitsattest als ze geschikt of bewoonbaar is en voldoende rookmelders heeft. Het conformiteitsattest vermeldt ook het maximum aantal toegelaten bewoners. 

De gemeente organiseerde op 19 september 2023 een infosessie voor verhuurders. Kon je er niet bij zijn? Dan vind je de presentaties van die avond terug onderaan deze pagina. 

Voor wie?

Ben je eigenaar van een huurwoning in Peer? Dan moet je een conformiteitsattest aanvragen als je: 

 • Een woning of appartement hebt met een bouwjaar 1955 of eerder EN 
 • Een nieuwe huurovereenkomst afsluit 

Het gemakkelijkste is om het conformiteitsattest aan te vragen wanneer de woning leegstaat of bijv. tegen het einde van de huurperiode van de vorige huurders. 

Mochten er dan tijdens het woningonderzoek gebreken worden vastgesteld die nog verholpen moeten worden, dan kan dit gebeuren voor de ingang van de nieuwe huurovereenkomst. 

Waarom is het verplicht?

Waarom is een conformiteitsattest niet in elke gemeente verplicht? Gemeenten hebben vanuit de Vlaamse overheid de taak gekregen om de woningkwaliteit op hun grondgebied te bewaken. Elke gemeente kan daarbij zelf beslissen of ze het conformiteitsattest verplicht. Meer en meer gemeenten doen dit om voor elke huurder een kwaliteitsvolle woning te kunnen voorzien. Een attest verzekert dat de woning veilig en gezond is en aan de minimale comforteisen voldoet.

Je mag natuurlijk altijd vrijwillig een conformiteitsattest aanvragen, het attest biedt tenslotte een garantie aan jouw huurders dat de woning conform werd verklaard.

Gefaseerde invoering 

Het conformiteitsattest is verplicht sinds 1 januari 2024 voor huizen ouder dan 1955. In de jaren daarna komen er om het jaar een aantal bouwjaren bij zoals je kunt zien in onderstaande overzicht:

 • 1 januari 2024 - 1955 en ouder 
 • 1 januari 2026 - 1970 en ouder 
 • 1 januari 2028 - 1985 en ouder 
 • 1 januari 2030 - 2000 en ouder 
 • Enzovoort - Enzovoort 

Hoe controleert de gemeente dat ik een nieuwe huurder heb? 

Bij een adreswijziging bij de burgerbalie zal gecontroleerd worden of de woning onder de verplichting van het reglement valt. De huurder moet ook steeds de huurovereenkomst kunnen voorleggen. 

Als de gemeente dan vaststelt dat er conformiteitsattest moet zijn maar dat dit er nog niet is, dan schrijft de gemeente de eigenaar aan en wijst ze hem op zijn verplichting. 

Wat moet ik doen?

 • Stap 1: Je vraagt een conformiteitsattest online aan.
 • Stap 2: Er komt een woningcontroleur langs in de woning.
 • Stap 3: Als alles in orde is, ontvang je het conformiteitsattest.

Ik vraag een conformiteitsattest aan

Kostprijs

Wat kost de aanvraag? 

De gemeenteraad stelde de vergoeding vast. Ze bedraagt sinds 1 januari 2024 maximaal: 

 • 90 euro voor een zelfstandige woning; 
 • 90 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 15 euro per kamer, met een maximum van 1.775 euro per gebouw. 
 • Deze bedragen mogen jaarlijks geïndexeerd worden. 

Afhandeling

Wat is het resultaat van het onderzoek? 

 • De woning voldoet aan de minimale normen: we leveren een conformiteitsattest af voor 10 jaar. 
 • De woning scoort nog 4 gebreken van cat. I en/of een gebrek met betrekking tot vochtschade: we leveren een conformiteitsattest af voor 5 jaar. 
 • De woning voldoet niet: we bezorgen je een overzicht van de vastgestelde gebreken en geven je de kans om deze te verhelpen. Hierna kan je een nieuwe controle aanvragen. 

Wat als de huurwoning niet in orde is?

Tijdens het woningonderzoek gaan we na of er gebreken zijn die er niet mogen zijn. Dat doen we aan de hand van een technisch verslag.

Je vindt een voorbeeld in de brochure onderaan. Telt je woning te veel gebreken van categorie I of ook gebreken van cat. II en III, dan gebeurt het volgende: 

 • We bezorgen je het technisch verslag en fotoverslag van het onderzoek met de lijst van de gebreken. Deze moet je als verhuurder dus oplossen. 
 • We spreken een redelijke termijn af. 
 • Heb je de nodige werken laten uitvoeren? Dan vraag je een nieuwe controle aan. 
 • We voeren opnieuw een woningonderzoek uit. 

Als deze keer alles in orde is, kunnen we een conformiteitsattest afleveren. 

Vraag je geen nieuw conformiteitsattest aan of blijft de situatie niet conform, dan ben je een GAS-boete verschuldigd volgens het reglement. Deze GAS-boete kan je elk jaar opnieuw krijgen, zolang er geen conformiteitsattest is. 

We kunnen de woning daarnaast ook ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaren. 

Het verhuren van een ongeschikt verklaarde woning is bovendien strafbaar. 

Wat als de woning niet-conform is wegens schade door de huurder? 

Tijdens een woningonderzoek worden alle gebreken die op dat ogenblik kunnen worden vastgesteld genoteerd. De controleur heeft geen bevoegdheid om te oordelen wie de schade heeft aangericht.

Onderneem in dat geval als eigenaar zelf de nodige stappen om de kosten terug te vorderen bij de huurder, bijv. via het vredegerecht. 

Heb je juridische hulp nodig? Dan kan je terecht bij OCMW Peer via Tel. 011 61 07 00 of info@peer.be

Het conformiteitsattest werd geweigerd. Wat kan ik doen? 

Je kan als aanvrager een nieuw woningonderzoek aanvragen bij Wonen in Vlaanderen. Dit is een verzoek om op te treden tegen de weigering en moet je doen binnen de 30 dagen na ontvangst van de weigering.

Je richt een aangetekend schrijven aan de provinciale afdeling van Wonen in Vlaanderen, Koning Astridlaan 50 bus 1, 3500 Hasselt. 

Kan ik genieten van premies voor mijn huurwoning? 

Er zijn inderdaad nog premies mogelijk. Deze zijn wel afhankelijk van een aantal voorwaarden. Meer informatie kan je op deze pagina vinden. 

Ook bij het Woonenergieloket kan je terecht met heel wat vragen over renovatiepremies, premies voor woningaanpassing en huursubsidies.

Of je doet beroep op de gratis energiecoach, die je helpt bij energetische renovaties.

Meer info

Meer info vind je ook terug in de bestanden hieronder.

Voor de woningskwaliteitsnormen kan je op deze site terecht.