Stadsmagazine De Poort

Stadsmagazine ‘De Poort’ verschijnt in magazinevorm op A4-formaat en dat 6 keer per jaar. In het magazine gaat er aandacht naar Peerse projecten en vooral naar de mensen achter de projecten.

Verschijningsdata 2022

  • 1 en 2 maart
  • 4 en 5 mei
  • 29 en 30 juni
  • 30 en 31 augustus
  • 3 en 4 november
  • 28 en 29 december

Activiteiten in agenda

Peerse verenigingen of organisaties kunnen hun activiteiten laten verschijnen in de 'Agenda' die in elke editie van 'De Poort' staat. Hiervoor maken wij gebruik van de Peerse kalender in uitinVlaanderen.be. Je moet met andere woorden geen activiteiten meer aanleveren aan de Stad Peer, maar je activiteiten ingeven in de Uitdatabank via www.uitdatabank.be.

Deze werkwijze heeft heel wat voordelen voor jou:

  • de activiteit verschijnt in de agenda van www.uitinvlaanderen.be
  • een selectie van de activiteiten verschijnt in onder meer De Buurtkrant, de agenda op de websites van Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad
  • de activiteiten in Peer verschijnen in de agenda in De Poort

Met andere woorden: een keer ingeven geeft heel wat bereik. De voorwaarde is wel dat jouw activiteit tijdig in de Uitdatabank ingegeven is. Tijdig wil in dit geval zeggen: uiterlijk de 1ste van de maand voor de maand van uitgave. Bijvoorbeeld: een activiteit voor de kalender in De Poort van november moet ten laatste op 1 oktober in de Uitdatabank ingegeven worden.
Onderaan op deze pagina vind je twee handleidingen voor het ingeven van activiteiten.

Vragen of opmerkingen?

Het team Communicatie & ICT is verantwoordelijk voor het Stadsmagazine. Heb je vragen, dan kan je hen contacteren via communicatiedienst@peer.be.

Meest recente digitale versies

Januari 2022

Maart 2022

Mei 2022

Juli 2022

September 2022

November 2022

Archief digitale versies

Klik hier voor het archief.