Stadsmagazine De Poort

Stadsmagazine ‘De Poort’ verschijnt in magazinevorm op A4-formaat en dat 6 keer per jaar. In het magazine gaat er aandacht naar Peerse projecten en vooral naar de mensen achter de projecten.

Het ultieme doel is om deze projecten en initiatieven via communicatieacties in beeld te brengen zodat ze blijven hangen bij de Perenaren. In het nieuwe Stadsmagazine willen we dat vooral brengen vanuit de mens(en) achter een verhaal of project. Wat drijft hen? Waarom zetten ze zich op zo’n manier in? Welke plezante anekdotes hangen er aan vast?... Maar ook nieuwtjes, cijfers en interessante weetjes hebben natuurlijk nog steeds hun plaats.

Verschijningsdata 2020

  • 31 december 2019
  • 4 en 5 maart 2020
  • 6 en 7 mei 2020 --> verplaatst naar 19 en 20 mei 2020
  • 1 en 2 juli 2020
  • 9 en 10 september 2020
  • 4 en 5 november 2020
  • 29 en 30 december 2020

Activiteiten in agenda

Peerse verenigingen of organisaties kunnen hun activiteiten laten verschijnen in de 'Agenda' die in elke editie van 'De Poort' staat. Hiervoor maken wij gebruik van de Peerse kalender in uitinVlaanderen.be. Je moet met andere woorden geen activiteiten meer aanleveren aan de Stad Peer, maar je activiteiten ingeven in de Uitdatabank via www.uitdatabank.be.

Deze werkwijze heeft heel wat voordelen voor jou:

  • de activiteit verschijnt in de agenda van www.uitinvlaanderen.be
  • een selectie van de activiteiten verschijnt in onder meer De Buurtkrant, de agenda op de websites van Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad
  • de activiteiten in Peer verschijnen in de agenda in De Poort

Met andere woorden: een keer ingeven geeft heel wat bereik. De voorwaarde is wel dat jouw activiteit tijdig in de Uitdatabank ingegeven is. Tijdig wil in dit geval zeggen: uiterlijk de 1ste van de maand voor de maand van uitgave. Bijvoorbeeld: een activiteit voor de kalender in De Poort van november moet ten laatste op 1 oktober in de Uitdatabank ingegeven worden.
Onderaan op deze pagina vind je twee handleidingen voor het ingeven van activiteiten.

Vragen of opmerkingen?

In het team Communicatie & ICT zijn Sarah Roex en Koen Wellens verantwoordelijk voor het Stadsmagazine. Heb je vragen, dan kan je hen contacteren via communicatiedienst@peer.be.

Digitale versies

Maart 2018
Mei 2018
Juli 2018
September 2018
November 2018
Januari 2019
Maart 2019
Mei 2019
Juli 2019
September 2019
November 2019

Januari 2020
Maart 2020
Mei 2020
Juli 2020
September 2020