Jeugdraad

De Jeugdraad staat in voor het sturen, begeleiden en promoten van het jeugdbeleid in Peer.

De Jeugdraad wordt om de 2 jaar verkozen. Naast de 9 verkozenen zetelen ook nog de schepen van jeugd, Liesbeth Diliën en de deskundige jeugd in het dagelijks bestuur.

Het stadsbestuur is verplicht om jeugdbeleidsdocumenten voor te leggen aan de Jeugdraad om advies in te winnen

De taak van de Jeugdraad is om enkel advies te geven; dit advies is bovendien niet bindend of verplicht.

Daarnaast wordt de visie van de Jeugdraad telkens met voldoende aandacht benaderd om gegronde aanwijzingen te kunnen geven. Dit advies wordt door ons stadsbestuur als zeer voornaam behandeld om een goed jeugdbeleid te voeren. Het stadsbestuur biedt de Jeugdraad ook een werkingsbudget aan om advies, vorming en activiteiten te kunnen organiseren.

In de Jeugdraad kunnen afgevaardigde leidinggevenden vanuit het jeugdwerk zetelen. Ook niet-georganiseerde jongeren (jongeren die niet bij een vereniging zijn aangesloten) kunnen hun zeg doen over alle onderwerpen.

Werkgroepen

Werkgroepen worden (meestal) vanuit de jeugdraad ad hoc samengesteld. Dit wil zeggen dat wanneer zich een prangende vraag opdringt, jongeren en deskundigen samengebracht worden om over dat bepaald thema van gedachten te wisselen. In het verleden werden volgende thema’s besproken binnen werkgroepen: fuifbeleid, opmaak van het jeugdbeleidplan, …

Facebookpagina

Alle info over de Jeugdraad en de activiteiten kan je vinden op de Facebookpagina 'Jeugdraad Peer'.

Verantwoordelijken

Voorzitters
Lies Neyens en Kaat Neyens

Afgevaardigde namens de stad
Schepen Liesbeth Diliën