MINA-raad

De MiNa-Raad staat voor Milieu- en Natuurraad. Zij speelt een belangrijke rol bij de sensibilisering, de uitvoering en het betrekken van de bevolking binnen de milieuzorg. Als adviesraad vergadert de MiNa-Raad meermaals per jaar.

De raad werkt ook mee aan verschillende projecten zoals de Paddenoverzetactie en Peer Proper.

Website
http://mina-raad-peer.weebly.com

Verantwoordelijken

Voorzitter
Kristine Zels