SAVIPH

SAVIPH is een afkorting van "Stedelijke Adviesraad Voor Integratie van Personen met een Handicap" en bestaat uit vrijwilligers met of zonder een beperking.

Doelstellingen:

 • Zij adviseren het stadsbestuur omtrent het beleid voor personen met een beperking, en toegankelijkheid.
 • Zij signaleren concrete problemen waardoor personen met een beperking zich niet optimaal kunnen integreren.
 • Zij organiseren een lokaal overleg waarin Personen met een beperking het gemeentelijk beleid mee vorm geven. Dit inclusief beleid moet de integratie en participatie van personen met een beperking in de maatschappij bevorderen. Hierbij wordt er rekening gehouden met alle vormen van beperking: mentaal, visueel, auditief of fysiek.
 • Ze werken aan sensibiliserende acties.

 

 Samenstelling van de adviesraad:

 • Schepen van welzijn.
 • Personen met een beperking (of familieleden) die in Peer wonen.
 • Een afvaardiging van zorginstellingen uit Peer.
 • Verenigingen voor personen met beperking, actief in Peer.
 • Afvaardigingen uit andere adviesraden: Seniorenadviesraad, SCAP
 • Afvaardiging Gezinsbond (gelijkaardige problematiek rond toegankelijkheid)

 

Door de advisering en samenwerking tussen het stadsbestuur en SAVIPH werden er een aantal belangrijke voorzieningen getroffen voor personen met een beperking: o.a.

 • Het onbeperkt (in tijd en plaats) parkeren in Peer.
 • Een aangepast openbaar toilet in het stadscentrum.
 • Heel wat bijkomende aangepaste parkeerplaatsen.
 • Geleiding voor blinden en slechtzienden in het centrum.
 • Aanpassingen in en rond openbare gebouwen en plaatsen.

Verantwoordelijken

Voorzitter
André Thijs

Afgevaardigde namens de stad
Lutgarde Ceyssens