Donatie menselijk lichaamsmateriaal

In de 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal' staan 4 beslissingen waar je uitdrukkelijk toestemming voor kan geven:

  1. Orgaandonatie voor transplantatie
  2. Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie
  3. Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen
  4. Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek 

Voorwaarden

  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of je bent al langer dan zes maanden ingeschreven in het vreemdelingenregister.
  • Je bent wilsbekwaam.

Wat moet ik doen?

Wil jij je registreren als donor? Of wil je verzet aantekenen (je uitdrukkelijke toestemming melden of een vorige wilsverklaring herroepen)?

Dat kan op 3 manieren:

Ben je minderjarig?
Ben je meerderjarig, maar niet wilsbekwaam?

Een wettelijke vertegenwoordiger, bewindvoerder of een naaste verwant kan je laten registreren als donor of kan verzet laten aantekenen tegen de donatie van lichaamsmateriaal.
 
 

Kostprijs

Gratis

Meer info

  • Meer informatie over orgaandonatie kan je vinden op www.beldonor.be
  • Meer informatie over donatie van menselijk lichaamsmateriaal op www.fagg.be