Droogteschade

Ook dit jaar wordt de land- en tuinbouwsector geconfronteerd met droogte. Getroffen landbouwers kunnen een dossier voor het bekomen van een vrijstelling tot nitraatresidubepaling en fiscale vermindering indienen.

 

Voor wie?

De getroffen landbouwers van Peer doen voor 15 september 2019 een aanvraag aan de burgemeester om de gemeentelijke schadecommissie samen te roepen. 

Deze schadecommissie zal ter plaatse de schade aan de teelten vaststellen. 

Wat moet ik doen?

Klik rechts op de balk 'online aanvragen'. Hou dit al bij de hand:

  • je rijksregisternummer
  • je landbouwnummer 
  • de plannen van je verzamelvraag 2019 (maak een printscreen via knop afdrukken, sla alle plannen op als één PDF,  en voeg toe in het online formulier)
  • eventueel kadasternummer 
  • vermoedelijke oogstdatum 

Per aanvraag kan je max. 60 percelen opnemen. Heb je er meer, dien dan een tweede aanvraag in. De aanvraag kort ook in, ngl. je aantal percelen.

Afhandeling

Je aanvraag wordt bezorgd aan de gemeentelijke schadecommissie. Deze schadecommissie zal de schade aan de teelten vaststellen in de loop van de volgende weken  

Opgelet: wanneer er nu geoogst wordt, geef je in het formulier bij ‘Specifieer’ de datum van oogsten in zodat de schadecommissie een week vroeger de schade kan komen vaststellen. Hou alle bewijsstukken nauwkeurig bij.