Een klacht doorgeven

Stad Peer streeft naar een goede dienstverlening, klantvriendelijkheid en een vlotte afhandeling van aanvragen en dossiers.

Toch is het mogelijk dat je ontevreden bent over onze dienstverlening en een klacht wil uiten over de manier waarop je behandeld bent, de termijn waarbinnen iets werd afgeleverd, de werkwijze, iets wat niet werd uitgevoerd, …

WAT IS EEN KLACHT?

Een klacht is een manifest uiten van een ongenoegen of ontevredenheid door een burger in verband met een handeling of prestatie die al dan niet verricht is.

WAT IS GEEN KLACHT?

 • een melding: problemen die je aan het lokaal bestuur meedeelt, zullen we natuurlijk ook behandelen, maar vallen niet onder het klachtenreglement. Deze kan je melden via het online meldingsformulier;
 • een klacht waarvoor het lokaal bestuur niet bevoegd is/ geen betrokken partij is;
 • een vraag om informatie, suggestie, petitie, voorstel van burgers;
 • een algemene klacht over regelgeving of het gevoerde beleid;
 • een formeel beroep of bezwaar i.k.v. een procedure;
 • een bestaande klacht die reeds behandeld is;
 • een lopend juridisch dossier;
 • een anonieme klacht;
 • een mondelinge klacht;
 • een klacht over problemen ouder dan 6 maanden.

Meer info? Onderaan deze pagina kan je het volledige klachtenreglement downloaden.

Wat moet ik doen?

Een klacht dien je schriftelijk in:

 • per e-mail via info@peer.be,
 • per brief naar Zuidervest 2a, 3990 Peer,
 • persoonlijk afgegeven aan het klantencontactcenter.