Erkenning kind vóór, bij of na de geboorte

De erkenning van een kind is een verklaring van de afstamming van het kind.

Voor wie?

Wanneer in het gezin van een ongehuwd koppel een kind geboren wordt, staat de afstamming van dit kind slechts vast ten aanzien van de moeder. Om de afstamming van vaderszijde vast te stellen, moet de vader het kind erkennen. De erkenning kan gebeuren vóór de geboorte, bij de aangifte van de geboorte of na de geboorte. Er wordt een erkenningsakte opgesteld.

Voorwaarden

Bij een erkenning vóór de geboorte moeten de moeder én de erkennende vader steeds aanwezig zijn om toestemming te geven.

Voor een erkenning na de geboorte is enkel de toestemming van het kind nodig indien het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft.

Wat moet ik doen?

Voor een erkenning vóór of na de geboorte moeten beide ouders samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente gaan om een aangifte voor de erkenning te doen. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van de erkenning op. 

Bij een erkenning na de geboorte moet ook het kind aanwezig zijn.

De erkenning vóór of na de geboorte kan gedaan worden in de gemeente van de woonplaats van één van de ouders. Wil je je kind in Peer erkennen, maak dan een afspraak.

Een erkenning bij de aangifte van de geboorte (opmaak geboorteakte) kan enkel in de gemeente waar het kind geboren is.

Kostprijs

Gratis

Wat moet ik meebrengen?

  • Identiteitskaarten van beide ouders.
  • Bij erkenning vóór de geboorte: doktersattest waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.
  • Bij erkenning na de geboorte: geboorteakte kind indien het niet in België geboren is.
    Indien van toepassing : gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.
  • Geboorteakten ouders indien zij niet in België geboren zijn
    Indien van toepassing : gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.